Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Myfyrwyr Diweddar

Student appointed to national committee for campus mental health

06/09/10

Cardiff student to be part of student-led mental health program

Step Up students taking part in a clinical skills session at the University's summer school Giving students a ‘step-up’

25/08/10

Successful students praise University widening access scheme

Students studying together Ysgolion haf yng Nghaerdydd yn helpu Cymru i bontio’r bwlch sgiliau

28/07/10

Annog disgyblion i anelu at yrfaoedd proffesiynol

James recieving his prize Enwi Myfyriwr y Flwyddyn

27/07/10

Myfyriwr deintyddiaeth yn ennill prif wobr

New title for Nathan New title for Nathan

15/07/10

Boxing champion is Maths BSc

Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol

14/07/10

Urdd Lifrai Cymru yn helpu myfyriwr y Biowyddorau i astudio techneg newydd

SPIRE Ministerial praise

14/07/10

Cardiff University research praised in keynote science speech

Green mortarboard Green Gown Award 2010

21/06/10

Cardiff students rewarded for social enterprise activity

Dena Mohamed with Lady Roisin Pill Urdd Lifrai Cymru

17/06/10

Llwyddiant ysgoloriaeth i fyfyrwraig Newyddiaduraeth

Ysgoloriaethau yn ehangu mynediad i bynciau STEM Ysgoloriaethau yn ehangu mynediad i bynciau STEM

20/05/10

Help llaw i ddarpar fyfyrwyr y Brifysgol

UNICEF elections UNICEF elections

28/04/10

Cardiff elects new campus charity representatives

Cystadleuaeth y Prifysgolion 2010 Cystadleuaeth y Prifysgolion 2010

26/04/10

Rhagoriaeth chwaraeon wyneb yn wyneb

Dathlu myfyrwyr sy’n gwirfoddoli Dathlu myfyrwyr sy’n gwirfoddoli

22/04/10

Seremoni wobrwyo flynyddol yn talu teyrnged i fyddin o fyfyrwyr

Dychmygwch eich dyfodol Dychmygwch eich dyfodol

20/04/10

Ystyriwch astudio yng Nghaerdydd

A medical insight A medical insight

09/03/10

Budding students offered unique medical insight

Winner looks to take bigger bite out of the market Winner looks to take bigger bite out of the market

05/03/10

School of Dentistry student takes top spot in annual competition

Go Global Go Global

13/02/10

The diversity of the University’s student community will be celebrated at an event that aims to unite different cultures and highlight the talents of Cardiff students from around the world.

Jamie Roberts playing for Wales Myfyriwr Meddygol wrth wraidd rygbi’r Chwe Gwlad

05/02/10

Bydd myfyriwr meddygol o Brifysgol Caerdydd yn chwarae fel canolwr dros Gymru yn nhwrnamaint rygbi RBS y chwe gwlad.

Professor Sir Martin Evans Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd

26/01/10

Mae pecyn newydd gwerth miliynau o bunnoedd o ysgoloriaethau ôl-raddedig wedi cael ei roi ar waith, sydd wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â’r heriau allweddol o ran hinsawdd, peirianneg, ymchwil cymdeithasol a meddygol a denu’r myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mwyaf dawnus i’r Brifysgol.

Gwasanaethau Campws yn gweithio i gefnogi Prifysgol fwy cynaliadwy Gwasanaethau Campws yn gweithio i gefnogi Prifysgol fwy cynaliadwy

06/01/10

Gyda mwy na 5,100 o fyfyrwyr yn byw yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol, mae’r broses o reoli defnydd ynni a rheoli gwastraff myfyrwyr yn dasg enfawr.

Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr
The President's Research Scholarships