Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Myfyrwyr Diweddar

Long-tailed macaque Coridorau coedwig yn hanfodol i goedwigaeth

10/02/11

Rhaglen gamerâu yn cynnig cipolwg newydd

Restrepo poster Gwobrau’r Academi

09/02/11

Enwebu person a raddiodd o Gaerdydd ar gyfer Oscar

Professor Sir Martin Evans Denu’r meddyliau gorau

08/02/11

Dadorchuddio Ysgoloriaethau Ymchwil Newydd y Llywydd

Students in library Denu arbenigwyr gwyddor gymdeithasol y dyfodol i Gymru

04/02/11

Canolfan Hyfforddi Doethuriaid yn cynnig ysgoloriaethau ôl-raddedig newydd

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

04/02/11

Tîm rygbi Caerdydd yn helpu i baratoi tîm Dan 20 Oed Cymru

Supporting student employability Supporting student employability

02/02/11

Psychology society recognised for “outstanding” results

Rhagoriaeth mewn chwaraeon Rhagoriaeth mewn chwaraeon

25/01/11

Dechrau’r paratoadau ar gyfer 15fed cystadleuaeth Gêm y Prifysgolion

i-Solve i-Solve

21/01/11

Interdisciplinary researchers succeed in commercial challenge

Varsity 2011 Gêm y Prifysgolion 2011

09/12/10

Gêm 15fed pen-blwydd yn Stadiwm y Mileniwm

Young conservator Gwarchodwr ifanc

07/12/10

Rheoli ôl troed carbon casgliadau mewn amgueddfeydd

Student Support app icon Penodiadau pwysig i academyddion o Gaerdydd

22/11/10

Mae un o’r arbenigwyr pennaf mewn gofal lliniarol o’r Brifysgol wedi lansio cynghrair ryngwladol o arbenigwyr gofal iechyd i arwain ymchwil i reolaeth tolchenni gwaed mewn cleifion â chlefydau anwelladwy.

Islamic Society students Successful student fundraising

15/11/10

Islamic Society raises £12,000 for orphans

Snowman in front of Main Building Festive support for students

15/11/10

Christmas card and calendar to help provide support for University students

Rememberence Day poppies Act of Remembrance

12/11/10

University past and present mark Remembrance Day

Turning the pages Derbyniad llyfrau prin

11/11/10

Bu’r Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones, ynghyd â’r Brifysgol a Chyngor Caerdydd, yn gyfrifol am dderbyniad i ddynodi trosglwyddo casgliad pwysig o lyfrau prin i lyfrgell Y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol.

Dr Allison John Balchder Prydain

09/11/10

Cafodd merch â gradd feddygol o Gaerdydd a oresgynnodd broblemau iechyd enfawr wrth ddod yn feddyg ei chydnabod yng Ngwobrau blynyddol Balchder Prydain.

Stuart Jolley Graduate business success

22/10/10

Student Enterprise celebrates success of graduate businesses

Jamie Roberts A model performance

15/10/10

Wales rugby star unveils new student medical simulation equipment

James Mitchell, Su Mei Tan and Julissa Kiyenje Penseiri ifainc yn newid bywydau

14/10/10

Mae’r rhan fwyaf o benseiri ifainc yn gobeithio dylunio adeiladau byd enwog fel Tŷ Opera Sydney neu Adeilad Chrysler, ond mae tri myfyriwr o Ysgol Bensaernïaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi rhoi eu bryd ar freuddwyd wahanol.

Irish and Welsh flags Ghosts, zombies and Twm Siôn Cati

23/09/10

Symposium links Welsh and Irish popular fiction

Stay Connected - www.cardiff.ac.uk/mobile
Ymunwch a'n cymuned ar Facebook, twitter a flickr
The President's Research Scholarships