Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Arts, Humanities & Social Sciences

‘Ni adroddir am achosion o enwaedu benywod yng Nghymru yn gyffredinol’, medd ymchwilwyr ‘Ni adroddir am achosion o enwaedu benywod yng Nghymru yn gyffredinol’, medd ymchwilwyr

06/02/2014

Mae dwsinau o fenywod a merched mewn perygl o Enwaedu Benywod, yn ôl arbenigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gweledigaethau coll Gweledigaethau coll

06/02/2014

Cipio’r delweddau a ffurfiodd ein diwylliant

Menywod mewn bywyd cyhoeddus Menywod mewn bywyd cyhoeddus

04/02/2014

Annog menywod i ymgymryd â swyddi cyhoeddus yng Nghymru

Dathlu cyhoeddiadau staff Dathlu cyhoeddiadau staff

30/01/2014

Yr Ysgol Gymraeg yn lansio cyhoeddiadau

MOOC Newyddiaduraeth Gymunedol cyntaf y Byd MOOC Newyddiaduraeth Gymunedol cyntaf y Byd

23/01/2014

Cwrs newydd Prifysgol Caerdydd gyda FutureLearn

Fforwm rhyngwladol i achub ieithoedd lleiafrifol Fforwm rhyngwladol i achub ieithoedd lleiafrifol

23/01/2014

Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: “Ni allwn ganiatáu i'r iaith gael ei gadael ar ôl gan y technolegau diweddaraf”

Safbwyntiau teuluoedd ar dawelyddu’n derfynol Safbwyntiau teuluoedd ar dawelyddu’n derfynol

15/01/2014

Byddai rhai teuluoedd yn ystyried tawelyddu’n derfynol ar gyfer perthnasau ag anafiadau i’r ymennydd sydd mewn cyflwr diymateb parhaol

Brecwast am ddim Brecwast am ddim

14/01/2014

Mae clybiau brecwast i bawb yn lleihau achosion o golli brecwast ac yn cynyddu bwyta’n iach

Gwella bywyd gyda dementia Gwella bywyd gyda dementia

11/12/2013

Canolfan ymchwil yng Nghaerdydd yn cydweithio mewn astudiaeth newydd ar ddementia yn y Deyrnas Unedig

Sexism and sexual harassment Sexism and sexual harassment

05/12/2013

Girls and boys speak about growing up in Wales

Olrhain barn y cyhoedd Olrhain barn y cyhoedd

05/12/2013

Astudiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol yn archwilio effaith llofruddiaeth y Ffiwsilwr Lee Rigby ar y gymuned

Dinasoedd tra-amrywiol Dinasoedd tra-amrywiol

04/12/2013

Astudio rhyngweithio amlieithog

Honour for achievement Honour for achievement

29/11/2013

Academic’s excellence and impact in sociolinguistics recognised with Fellowship

Research reveals ‘uncharted territory’ on violence against women in Wales Research reveals ‘uncharted territory’ on violence against women in Wales

28/11/2013

New evidence on violence against women from asylum-seeker, refugee and migrant communities in Wales

Masquerade Masquerade

27/11/2013

How an app can measure our understanding of society

Hip Hop, Power and Resistance Hip Hop, Power and Resistance

27/11/2013

Engaging with young people through lyrical storytelling

Mabwysiadu yng Nghymru Mabwysiadu yng Nghymru

14/11/2013

Hwb cyllid ar gyfer ymchwil

Cystadleurwydd y DU wedi ei ganolbwyntio fwyfwy yn Llundain Cystadleurwydd y DU wedi ei ganolbwyntio fwyfwy yn Llundain

11/11/2013

Bwrdeistrefi Llundain yw’r mannau mwyaf cystadleuol ym Mhrydain

Sut ydym ni’n dysgu i fod yn grefyddol? Sut ydym ni’n dysgu i fod yn grefyddol?

07/11/2013

Llyfr newydd yn ystyried llwyddiant Mwslemiaid wrth basio eu ffydd i’r genhedlaeth nesaf

Scholarship stories Scholarship stories

29/10/2013

Hear how our international scholarship students are finding the Cardiff experience