Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Anrhydeddau a gwobrau

Cardiff opera star wins national competition Cardiff opera star wins national competition

29/04/2010

Kathleen Ferrier Award given to Academy singer

French recognition French recognition

22/04/2010

Professor John Loughlin recognised for his outstanding contribution to French education and culture

Y Brifysgol ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Gynau Gwyrdd Y Brifysgol ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Gynau Gwyrdd

14/04/2010

Mentrau cynaliadwyedd yn cyrraedd rownd derfynol y DG

Urdd Marchog Urdd Marchog

14/04/2010

Arwisgiad Syr Mansel Aylward yng Nghastell Windsor

Professor David Boucher Rhagoriaeth yn y Gwyddorau Cymdeithasol

07/04/2010

Cydnabod cyfraniadau gwerthfawr at y gymdeithas

Adrodd am lwyddiant Adrodd am lwyddiant

19/03/2010

Llys y Brifysgol yn clywed am flwyddyn ‘sy’n gyfoethog o ran cyflawniad’

Deputy Minister for Science, Innovation and Skills learns about life Deputy Minister for Science, Innovation and Skills learns about life

19/03/2010

University’s schools science workshop uncovers workings of brain and more

Professor Sir Mansel Aylward Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2010

05/01/2010

Cafodd un o arbenigwyr pennaf y Brifysgol mewn ffactorau seicogymdeithasol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol sy’n dylanwadu ar iechyd a lles pobl ei urddo’n farchog yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd, ac mae ymhlith nifer o gydweithwyr yn y Brifysgol i dderbyn anrhydedd.

Dr Nicki Phillips (right) receives the Inspire Mark from Jonathan Edwards along with Professor Roger Mansfield, Head of the School of Healthcare Studies (far left) and Tony Everett Ysbrydoliaeth olympaidd

22/12/2009

Prosiect ffisiotherapi newydd yn ennill Nod Ysbrydoli Llundain 2012

Llysoedd Crefyddol Llysoedd Crefyddol

11/12/2009

Mae astudiaeth newydd yn archwilio cyfraith grefyddol mewn achosion Priodi ac Ysgaru

Welsh Rugby player Sports Personality of the Year

04/12/2009

Two Cardiff students in BBC Wales award shortlist

Enwi ymgynghorwyr o Gymru’r gorau yng Nghymru Enwi ymgynghorwyr o Gymru’r gorau yng Nghymru

27/11/2009

Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn anrhydeddu goreuon Cymru

Cydnabod rhagoriaeth Cydnabod rhagoriaeth

26/11/2009

Dyfarnu medal aur i wyddonydd-clinigwr lewcemia

Sir Martin Evans Penodi Nobel Llawryfol yn llywydd ym Mhrifysgol Caerdydd

23/11/2009

Sefydlu’r Llywydd Syr Martin Evans a chydnabod cyfraniad yr Arglwydd Neil Kinnock

Cydnabod ansawdd y Brifysgol Cydnabod ansawdd y Brifysgol

19/11/2009

Gwasanaeth Biotechnoleg Canolog (CBS) y Brifysgol yn ennill Gwobr Ansawdd ISO

Professor Jonathan Shepherd Cydnabyddiaeth frenhinol i ymchwil yng Nghaerdydd

18/11/2009

Gwobr Pen Blwydd y Frenhines i Grŵp Ymchwil Trais a’r Gymdeithas

T-cells and diabetes T-cells and diabetes

16/11/2009

Conference to hear of Cardiff’s latest research into autoimmunity

Tîm yr Ysgol Gemeg yn ennill Gwobr Cynaliadwyedd Tîm yr Ysgol Gemeg yn ennill Gwobr Cynaliadwyedd

16/11/2009

Cydnabuwyd Yr Ysgol Gemeg am gydweithio ar ddarganfod catalydd arloesol - gan lwyddo i greu hydrogen perocsid yn uniongyrchol o hydrogen ac ocsigen

Trosglwyddo rhagoriaeth mewn peirianneg Trosglwyddo rhagoriaeth mewn peirianneg

06/11/2009

Grant o £1.23M i helpu i drosglwyddo rhagoriaeth mewn peirianneg i fusnesau yng

£1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser £1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser

26/10/2009

Grant y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd i wella diagnosis canser

Honours & Distinctions

Since 1883 Cardiff University researchers have achieved prominence for their innovations, discoveries and advancements which have influenced their chosen areas of work and helped make Cardiff a world-leading institution.
Our Honours & Distinctions pages