Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biomedical & Life Sciences

Celf yr Ymennydd Celf yr Ymennydd

14/10/2011

Delweddau ymchwil yn hawlio’r prif sylw mewn arddangosfa

Advanced new training for Wales’ future dentists Advanced new training for Wales’ future dentists

14/10/2011

Refurbished Dental Education Clinic officially opened.

World leaders in the field of stem cells Arloeswyr bôn-gelloedd yn trafod torri tir newydd

11/10/2011

Cynhadledd ryngwladol yn cael cefnogaeth Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop

Cydnabod cydweithio rhyngwladol Cydnabod cydweithio rhyngwladol

07/10/2011

Rhoi partneriaeth canser ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau addysg uwch mawreddog

Profs and Politicians Pair Up Profs and Politicians Pair Up

06/10/2011

New scheme by the Beacon for Wales pairs up academics and politicians

Nerve cell scientist’s major award Nerve cell scientist’s major award

05/10/2011

European recognition is second major honour this year

Sut mae geni cyn amser yn effeithio ar yr ysgyfaint Sut mae geni cyn amser yn effeithio ar yr ysgyfaint

27/09/2011

Astudiaeth yn dangos bod gweithrediad yr ysgyfaint yn llai yn 8-9 oed, ond gall hyn wella

“Gwastraff” y GIG ar inswlin synthetig “Gwastraff” y GIG ar inswlin synthetig

22/09/2011

Astudiaeth yn honni bod £625 miliwn yn ychwanegol wedi cael ei wario mewn deng mlynedd

Lleoli’n fanwl enyn y Clefyd Motor Niwron Lleoli’n fanwl enyn y Clefyd Motor Niwron

22/09/2011

Cyswllt rhwng Cymru a’r Ffindir yn helpu adnabod genyn newydd pwysig

Astudio nam ar y golwg ac iselder Astudio nam ar y golwg ac iselder

22/09/2011

Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion yn cefnogi prosiect ymchwil newydd

Datblygu dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol Datblygu dealltwriaeth o sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol

20/09/2011

Amrywiadau genetig cyffredin wedi’u cysylltu â risg y ddau glefyd

woodland scene Spore Wars yn yr awyr agored gwyllt

20/09/2011

Mae ymchwil newydd yn dangos canlyniadau posibl newidiadau i ffawna pridd

Gallai prawf clwyfau arbed miliynau i’r GIG Gallai prawf clwyfau arbed miliynau i’r GIG

19/09/2011

Prawf yn rhagweld sut mae clwyfau cronig yn ymateb i driniaeth

Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed

16/09/2011

Cynhadledd yng Nghaerdydd yn cynnal ymchwil arloesol ar anhwylderau gwaedu.

NK cell Canfyddiad rhyfeddol yn y frwydr wrth-firaol

15/09/2011

Rôl ryfeddol i sytocin ataliol mewn ymatebion imiwnedd gwrth-firaol

Luke Piggott Darganfyddiad bôn-gelloedd canser

14/09/2011

Tîm o Gaerdydd yn dod o hyd i ‘sawdl Achiles’ canser y fron

Luke Piggott Mynd yn un o Ddiawliaid Elît Caerdydd

07/09/2011

Llwyddiant hoci iâ i fyfyriwr PhD o Gaerdydd

Kyle Grant Cyfle arallfydol i Kyle

01/09/2011

Myfyriwr y biowyddorau yn mynd i weithio gyda rhaglen ymchwil NASA i’r gofod dwfn

Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt

31/08/2011

Rhagor o lwyddiant ffotograffig i fyfyriwr PhD

Yr Athro Syr Mansel Aylward Goresgyn rhwystrau sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith

30/08/2011

Ffactorau seicolegol a phroblemau yn y gweithlu yw’r ‘rhwystrau mwyaf sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith’