Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biomedical & Life Sciences

Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed Darganfyddiadau newydd ynglŷn â cheulo’r gwaed

16/09/2011

Cynhadledd yng Nghaerdydd yn cynnal ymchwil arloesol ar anhwylderau gwaedu.

NK cell Canfyddiad rhyfeddol yn y frwydr wrth-firaol

15/09/2011

Rôl ryfeddol i sytocin ataliol mewn ymatebion imiwnedd gwrth-firaol

Luke Piggott Darganfyddiad bôn-gelloedd canser

14/09/2011

Tîm o Gaerdydd yn dod o hyd i ‘sawdl Achiles’ canser y fron

Luke Piggott Mynd yn un o Ddiawliaid Elît Caerdydd

07/09/2011

Llwyddiant hoci iâ i fyfyriwr PhD o Gaerdydd

Kyle Grant Cyfle arallfydol i Kyle

01/09/2011

Myfyriwr y biowyddorau yn mynd i weithio gyda rhaglen ymchwil NASA i’r gofod dwfn

Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt

31/08/2011

Rhagor o lwyddiant ffotograffig i fyfyriwr PhD

Yr Athro Syr Mansel Aylward Goresgyn rhwystrau sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith

30/08/2011

Ffactorau seicolegol a phroblemau yn y gweithlu yw’r ‘rhwystrau mwyaf sy’n atal pobl rhag dychwelyd i’r gwaith’

Anogaeth i gleifion ofyn 3 chwestiwn Anogaeth i gleifion ofyn 3 chwestiwn

25/08/2011

Ymchwil y Brifysgol yn cefnogi ymdrech newydd i ymgysylltu cleifion â’u triniaeth

GABA Cysylltiad rhwng GABA a dynion byrbwyll

10/08/2011

Ymchwil y Brifysgol am ddynion byrbwyll

Craig Lewis Myfyriwr deintyddol y flwyddyn

29/07/2011

Craig Lewis yn cael ei enwi’n fyfyriwr deintyddol y flwyddyn Ysbyty Dewi Sant

Krik Amddiffyn primatiaid

28/07/2011

Mentrau cadwraeth newydd wedi’u lansio ym Morneo

Antony Manstead Cymrawd o’r Academi Brydeinig

22/07/2011

Cydnabod cyfraniad rhagorol i seicoleg gymdeithasol

Otter Goleuni newydd ar ddirgelwch y dyfrgwn

19/07/2011

Prosiect cyhoeddus ar ddyfrgwn yn taflu goleuni newydd ar greadur dirgelaidd

Physiotherapy team Myfyrwyr yn cefnogi dawn mewn chwaraeon

18/07/2011

Tîm ffisiotherapi’n gwirfoddoli yng Ngemau Cymru

Students Ysgoloriaethau’n rhoi myfyrwyr ar drywydd llwyddiant

15/07/2011

Y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr yn cael help llaw

Cancer Genetics Building Gwella darogan, rhwystro a thrin canser

13/07/2011

Llywodraeth Cymru yn ariannu partneriaeth geneteg canser newydd

Cyfnodolyn blaengar yn cwrdd yng Nghaerdydd Cyfnodolyn blaengar yn cwrdd yng Nghaerdydd

13/07/2011

Yr Ysgol Biowyddorau yn croesawu cyfnodolyn ffisioleg mwyaf blaenllaw y byd

Professor Nick Craddock Hwb o £3m ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru

12/07/2011

Arbenigwyr y Brifysgol yn arwain Canolfan Genedlaethol gyntaf Cymru

Prof Piguet Atal HIV

11/07/2011

Astudiaeth yn gobeithio darganfod a fydd targedu’r croen yn helpu atal lledaeniad

Blinder ar y môr Blinder ar y môr

07/07/2011

Dangos ffilm newydd am flinder morwyr am y tro cyntaf