Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biomedical & Life Sciences

Cardiff University marks International Women’s Day Cardiff University marks International Women’s Day

03/03/2014

Events across the city to honour and celebrate the achievements of women

Record rise in insulin use Record rise in insulin use

06/02/2014

Study reveals insulin use to treat type 2 diabetes trebles over 20 years

Llosgiadau ymhlith plant bychain Llosgiadau ymhlith plant bychain

04/02/2014

Mae babanod blwydd oed yn cael 10 gwaith gymaint o losgiadau o gymharu â phlant hŷn

Anrhydedd driphlyg i fyfyriwr o’r Ysgol Feddygaeth Anrhydedd driphlyg i fyfyriwr o’r Ysgol Feddygaeth

31/01/2014

Thomas Lemon eisoes yn achosi cynnwrf yn ei broffesiwn dewisol

Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd

30/01/2014

Gallai effaith y newid yn yr hinsawdd ar greaduriaid y pridd amharu ar allu’r ddaear i amsugno carbon

Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau

30/01/2014

Gallai rhaglen ymchwil gwerth £5.4 miliwn arwain y ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyffuriau seiliedig ar wymon i drin clefydau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

Prestigious Fellowship for Biotechnology Professor Prestigious Fellowship for Biotechnology Professor

29/01/2014

Professor John Harwood recognised for his world-leading biotechnology research

breast cancer visualisation Cyffur arbrofol ar gyfer canser y fron

27/01/2014

Ymchwilwyr bellach yn gallu atal canser y fron rhag ymledu 80% drwy atal genynnau

Beth sy’n sbarduno sgitsoffrenia? Beth sy’n sbarduno sgitsoffrenia?

23/01/2014

Mwtadiadau genetig newydd yn taflu goleuni ar anhwylder

Otter research on film Otter research on film

22/01/2014

Online films show the work of Cardiff University Otter Project

The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor

17/01/2014

MRC Professor Ole Petersen recognised for fundamental research contributions

Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards

17/01/2014

Awards recognise people who go above and beyond for Wales

Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau

10/01/2014

Prosiect 20 mlynedd yn profi cysylltiad rhwng llid a niwed i organau

Deon Meddygaeth Newydd Deon Meddygaeth Newydd

02/01/2014

Yr Athro John Bligh yn cymryd yr awenau yn yr Ysgol Meddygaeth

Ffocws newydd ar gyfer optometreg Ffocws newydd ar gyfer optometreg

02/01/2014

Yr Athro Marcela Votruba yw Pennaeth newydd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

Asesu risg canser Asesu risg canser

23/12/2013

Model newydd yn helpu i wella’r broses o nodi’r rhai hynny sydd mewn perygl o gael canser y coluddyn

Healthy habits reduce dementia risk Healthy habits reduce dementia risk

10/12/2013

35-year study confirms healthy habits reduce dementia risk

Siarad am eich iechyd meddwl Siarad am eich iechyd meddwl

03/12/2013

Siop dros dro yn targedu siopwyr Nadolig

From Lab Bench to Greenbench

02/12/2013

Royal Society partnering scheme aims to close the gap between scientists and MPs

BRAINTRAIN BRAINTRAIN

25/11/2013

Cardiff leads €5.9M project to test Neurofeedback technique