Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biomedical & Life Sciences

Scholarship stories Scholarship stories

29/10/2013

Hear how our international scholarship students are finding the Cardiff experience

GPs prescribe antibiotics patients don’t want GPs prescribe antibiotics patients don’t want

24/10/2013

Clinicians too often incorrectly assume patients want antibiotics for acute cough leading to unnecessarily high rate of antibiotic prescriptions

International award for fertility researcher International award for fertility researcher

18/10/2013

Dr Michail Nomikos’ research aims to help childless couples

Golau yw’r sbardun ar gyfer switsh marwolaeth celloedd canser Golau yw’r sbardun ar gyfer switsh marwolaeth celloedd canser

16/10/2013

Mae pylsiau golau’n sbarduno peptidau a gynlluniwyd i gychwyn llwybr marwolaeth mewn celloedd canseraidd

Distinguished Lecture Distinguished Lecture

14/10/2013

Functional imaging of single cells in the living eye

Caerdydd ar y brig ar gyfer ffisiotherapi yn y DU Caerdydd ar y brig ar gyfer ffisiotherapi yn y DU

01/10/2013

Mae Canllaw Prifysgolion Da The Times 2014 wedi gosod Prifysgol Caerdydd ar y brig yn y DU ar gyfer ffisiotherapi

Professor O'Donnell Deall lipidau

01/10/2013

€3 miliwn i ennill dealltwriaeth newydd o’r rôl y mae brasterau yn ei chwarae yn natblygiad clefyd y galon a dementia

‘Y dwyrain a’r gorllewin yn uno’ yn y frwydr yn erbyn canser ‘Y dwyrain a’r gorllewin yn uno’ yn y frwydr yn erbyn canser

30/09/2013

Gallai cyfuno meddygaeth Dsieineaidd a meddygaeth y Gorllewin arwain at driniaethau canser newydd

Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc

24/09/2013

Er gwaethaf y trawma, mae gofalwyr pobl sydd wedi dioddef strôc yn ystyried y profiad gofalu yn gadarnhaol yn gyson

£14M to support ‘drug hunters’ in Wales £14M to support ‘drug hunters’ in Wales

23/09/2013

Cash injection helps Cardiff lead drug discovery and development

Lansio Both Awtistiaeth Lansio Both Awtistiaeth

19/09/2013

Both yn uno arbenigwyr i wella canlyniadau ar gyfer awtistiaeth

Snail The overlooked effects of global change

12/09/2013

How global change is causing a species mix-up

Bird on a stop sign A yw adar yn ufuddhau i’r terfyn cyflymder?

22/08/2013

Dr Sarah Perkins yn ymddangos ar BBC Radio Five Live i wneud sylw ar ymchwil newydd

Dr Danny Smith, formerly of the School of Medicine (front) is pictured with Dr Ian Jones, School of Medicine, and Barbara Wilding, Big Lottery at the official launch of the website Beating bipolar disorder

16/08/2013

University developed tool goes free on-line

Arf newydd i rwystro’r fasnach ‘cig gwylltir’ Arf newydd i rwystro’r fasnach ‘cig gwylltir’

14/08/2013

DNA yn ymuno â’r frwydr yn erbyn hela primatiaid yn anghyfreithlon

Richard Wyn Jones Y ‘Blaid Ffasgaidd’ yng Nghymru?

08/08/2013

Llyfr newydd sy’n rhoi prawf ar y cyhuddiad bod Plaid Cymru wedi cydymdeimlo â ffasgaeth

Splatter map Helpwch fywyd gwyllt yn y DU – byddwch yn ‘Sbotiwr Anifeiliaid Marw’

07/08/2013

Arolwg cyntaf o’i fath yn y DU o fywyd gwyllt sy’n cael eu lladd ar y ffordd

Babi A gaiff ymddygiad oedolion ei ysgogi yn y groth?

06/08/2013

Anghydbwysedd hormonaidd yn y brych yn gysylltiedig â phryder a thueddiad i ddioddef iechyd meddwl gwael

Nyrsio Dwy ysgoloriaeth i fyfyrwyr nyrsio

26/07/2013

Myfyrwyr nyrsio’n ennill Ysgoloriaethau Ymchwill Florence Nightingale

Sir Terry Matthews Sir Terry Matthews hosts cancer summit

24/07/2013

European Cancer Stem Cell Research Institute unveils new cancer-fighting strategy

Tudalen 5 o 21