Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

Dipper Bird Canaris glowyr modern

22/07/2013

Gwaddodion llygrwyr mewn wyau adar cân gwyllt ymhlith yr uchaf a ganfuwyd erioed

Research ramblers Rambling Researchers conquer 10 peaks for Tenovus

04/07/2013

School of Biosciences raise £2000 for cancer

Staff and students at the field centre Rainforests to reefs: new initiatives and continued collaborations

21/06/2013

A continuation of world-class education and research in Malaysia

Dr Rhys Jones Dr Rhys Jones goes primetime

19/06/2013

Network TV premiere for Rhys Jones’ Wildlife Patrol

Cyhoeddi seren wyddoniaeth gyntaf Cymru Cyhoeddi seren wyddoniaeth gyntaf Cymru

17/06/2013

Prif Weinidog Cymru a Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth yn croesawu niwrofiolegydd o fri rhyngwladol i Gymru

Astudiaeth yn amlygu parasitiaid sy’n achosi clefydau mewn dyfrgwn marw Astudiaeth yn amlygu parasitiaid sy’n achosi clefydau mewn dyfrgwn marw

17/06/2013

Astudiaeth yn amlygu parasitiaid sy’n achosi clefydau mewn dyfrgwn marw

Athro Steve Ormerod Ffurfio dyfodol ein hamgylchedd

07/06/2013

Academyddion o Gaerdydd i gadeirio a chynghori Grŵp Datblygu Gwyddoniaeth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH)

Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl

17/05/2013

Hwb o £5.2 miliwn gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer ymchwil iechyd meddwl

Bengal tiger Tiger, tiger, not burning so bright

15/05/2013

-Genes of tigers shot during British Raj reveal 93% of DNA variants not present in modern tigers -Habitat destruction and hunting to blame for low genetic variation

Natalie Powell European Judo Championships

30/04/2013

High Performance Programme student represents Team GB

Prof Ole Petersen Dyfarnu Darlithyddiaeth flaenllaw i gyfarwyddwr biowyddorau

04/04/2013

Dyfarniad yn torri tir newydd yn America

Dr Rhys Jones programme poster University’s animal crime fighter launches new BBC series

02/04/2013

Dr Rhys Jones of the School of Biosciences tackles animal crime head-on in ‘Rhys Jones’ Wildlife Patrol’

Marie Curie actions logo £1M Marie Curie Fellowships boost Cardiff’s research profile

02/04/2013

Five international Fellows arrive in Cardiff University to bolster Wales’s knowledge base

Yr aderyn a hedodd uwchben y lleill Yr aderyn a hedodd uwchben y lleill

25/03/2013

Genomau’n dangos newid esblygiadol cyflym yn nyrchafiad hebogod i fod yr ysglyfaethwyr gorau

Beth yw’r Syniad Mawr? Beth yw’r Syniad Mawr?

22/03/2013

Dathlu syniadau a chwilfrydedd ar gyfer yr Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Are chemicals damaging the health of male otters? Are chemicals damaging the health of male otters?

25/02/2013

Hormone disrupting chemicals linked to problems in reproductive health of male otters

Niall McCann Student adventurer launches ‘Biggest and Baddest’ series

18/02/2013

School of Biosciences’ resident adventurer goes in search of world’s largest creatures

Earth from space Natur yn dibynnu ar undod byd-eang i atal colli bioamrywiaeth

08/02/2013

Gellir cwrdd â thargedau’r Cenhedloedd Unedig ar atal colli bioamrywiaeth dim ond os bydd gwledydd yn cytuno ar system fonitro gyffredin

Professor Alan Clarke Hwb ariannol mawr i helpu trawsnewid therapïau canser

08/02/2013

Grant o £2.45 miliwn i wella dealltwriaeth gwyddonwyr o fôn-gelloedd canser