Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

Yr aderyn a hedodd uwchben y lleill Yr aderyn a hedodd uwchben y lleill

25/03/2013

Genomau’n dangos newid esblygiadol cyflym yn nyrchafiad hebogod i fod yr ysglyfaethwyr gorau

Beth yw’r Syniad Mawr? Beth yw’r Syniad Mawr?

22/03/2013

Dathlu syniadau a chwilfrydedd ar gyfer yr Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Are chemicals damaging the health of male otters? Are chemicals damaging the health of male otters?

25/02/2013

Hormone disrupting chemicals linked to problems in reproductive health of male otters

Niall McCann Student adventurer launches ‘Biggest and Baddest’ series

18/02/2013

School of Biosciences’ resident adventurer goes in search of world’s largest creatures

Earth from space Natur yn dibynnu ar undod byd-eang i atal colli bioamrywiaeth

08/02/2013

Gellir cwrdd â thargedau’r Cenhedloedd Unedig ar atal colli bioamrywiaeth dim ond os bydd gwledydd yn cytuno ar system fonitro gyffredin

Professor Alan Clarke Hwb ariannol mawr i helpu trawsnewid therapïau canser

08/02/2013

Grant o £2.45 miliwn i wella dealltwriaeth gwyddonwyr o fôn-gelloedd canser

Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol

29/01/2013

Cyllid i fynd i’r afael â darnio fforestydd, diraddio cynefinoedd a photsio

Discovering a new role for a breast cancer gene

17/01/2013

Targeting Bcl3 could be advantageous in advanced breast cancer to prevent tumours spreading

Operation Ouch! Y Brifysgol yn cymryd rhan mewn cyfres CBBC newydd Operation Ouch! Y Brifysgol yn cymryd rhan mewn cyfres CBBC newydd

11/12/2012

Gwyliwch Dr Kelly BéruBé mewn cyfres feddygol newydd sbon ar gyfer CBBC

Y genhedlaeth nesaf o feddyginiaethau Y genhedlaeth nesaf o feddyginiaethau

07/12/2012

‘Ceffylau blaen’ gwyddoniaeth fferyllol yn dod ynghyd er mwyn cyflwyno a thargedu cyffuriau’n well

Cheeky long-tailed macaque Delweddau o fywyd gwyllt a dynnwyd gan ‘Drapiau Camera’ o goedwig ym Malaysia

10/09/2012

Cyfle i weld delweddau o dynnwyd yng Nghanolfan Maes Danau Girang (DGFC)

Menter Ensym Menter Ensym

07/08/2012

Entrepreneur yn rhoi arian ar arloesi yn y Brifysgol

brain scan image Cyflymu ymchwil i Glefyd Huntington

06/07/2012

Datblygiad allweddol ynglŷn â chelloedd yr ymennydd gan dîm rhyngwladol o wyddonwyr

Adferiad afonydd trefol Prydain Adferiad afonydd trefol Prydain

29/06/2012

Astudiaeth yn dangos gwelliant sylweddol o ran lliw dŵr a bywyd gwyllt

Canfyddiad annisgwyl yn datgelu targed therapiwtig posibl Canfyddiad annisgwyl yn datgelu targed therapiwtig posibl

15/06/2012

Rôl newydd wedi’i chanfod ar gyfer y rheolydd lladd celloedd

Richard Martin, Apprentice winner You’re hired!

07/06/2012

Biosciences graduate is Apprentice winner

The Leopoldina building Y ddarlith gyntaf ym mhencadlys gwyddorau’r Almaen

30/05/2012

Cyfarwyddwr y Biowyddorau’n rhoi darlith agoriadol yn adeilad newydd Leopoldina

fox Mynd ar drywydd llwynogod y teledu.

11/05/2012

Ymchwilydd o Gaerdydd yn helpu sioe Foxes Live

Male orangutans need quality forests Male orangutans need quality forests

02/05/2012

Study reaffirms need for large high-quality natural forests for orangutan survival