Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser

25/11/2011

Arloeswr canser y fron yn ymuno â Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Gallai datblygiad allweddol gyflymu darganfod cyffuriau Gallai datblygiad allweddol gyflymu darganfod cyffuriau

24/11/2011

Gallai technoleg newydd hefyd leihau profi ar anifeiliaid

A’r enillydd yw… A’r enillydd yw…

15/11/2011

Myfyriwr o Gaerdydd yw llais newydd Cymru ar gyfer cyfathrebu ym maes gwyddoniaeth

Mynedfa newydd i’r Biowyddorau Mynedfa newydd i’r Biowyddorau

26/10/2011

Estyniad newydd yn cynnig gwasanaethau gwell i fyfyrwyr

World leaders in the field of stem cells Arloeswyr bôn-gelloedd yn trafod torri tir newydd

11/10/2011

Cynhadledd ryngwladol yn cael cefnogaeth Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop

Nerve cell scientist’s major award Nerve cell scientist’s major award

05/10/2011

European recognition is second major honour this year

woodland scene Spore Wars yn yr awyr agored gwyllt

20/09/2011

Mae ymchwil newydd yn dangos canlyniadau posibl newidiadau i ffawna pridd

Luke Piggott Darganfyddiad bôn-gelloedd canser

14/09/2011

Tîm o Gaerdydd yn dod o hyd i ‘sawdl Achiles’ canser y fron

Luke Piggott Mynd yn un o Ddiawliaid Elît Caerdydd

07/09/2011

Llwyddiant hoci iâ i fyfyriwr PhD o Gaerdydd

Kyle Grant Cyfle arallfydol i Kyle

01/09/2011

Myfyriwr y biowyddorau yn mynd i weithio gyda rhaglen ymchwil NASA i’r gofod dwfn

Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt

31/08/2011

Rhagor o lwyddiant ffotograffig i fyfyriwr PhD

Krik Amddiffyn primatiaid

28/07/2011

Mentrau cadwraeth newydd wedi’u lansio ym Morneo

Otter Goleuni newydd ar ddirgelwch y dyfrgwn

19/07/2011

Prosiect cyhoeddus ar ddyfrgwn yn taflu goleuni newydd ar greadur dirgelaidd

Cancer Genetics Building Gwella darogan, rhwystro a thrin canser

13/07/2011

Llywodraeth Cymru yn ariannu partneriaeth geneteg canser newydd

Cyfnodolyn blaengar yn cwrdd yng Nghaerdydd Cyfnodolyn blaengar yn cwrdd yng Nghaerdydd

13/07/2011

Yr Ysgol Biowyddorau yn croesawu cyfnodolyn ffisioleg mwyaf blaenllaw y byd

Spotlight on epilepsy Spotlight on epilepsy

06/07/2011

University opens the door to our world-leading research

John Harwood Llwyddiant rhyngwladol dwbl i Athro’r Biowyddorau

30/06/2011

Gwobr ymchwil a darlith sefydlu i’r Athro John Harwood

crocodile Atal ymosodiadau gan grocodeilod

30/06/2011

Rhaglen dagio newydd trwy gyfrwng lloeren yng Nghanolfan Maes Danau Girang

Eleanor Kean Cardiff postgraduate organises parliamentary conference

28/06/2011

Biosciences student gets MPs and Lords discussing environment

Professor Ormerod For love, not money

22/06/2011

Cardiff ecologist celebrated for conservation research