Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

Cyfnodolyn blaengar yn cwrdd yng Nghaerdydd Cyfnodolyn blaengar yn cwrdd yng Nghaerdydd

13/07/2011

Yr Ysgol Biowyddorau yn croesawu cyfnodolyn ffisioleg mwyaf blaenllaw y byd

Spotlight on epilepsy Spotlight on epilepsy

06/07/2011

University opens the door to our world-leading research

John Harwood Llwyddiant rhyngwladol dwbl i Athro’r Biowyddorau

30/06/2011

Gwobr ymchwil a darlith sefydlu i’r Athro John Harwood

crocodile Atal ymosodiadau gan grocodeilod

30/06/2011

Rhaglen dagio newydd trwy gyfrwng lloeren yng Nghanolfan Maes Danau Girang

Eleanor Kean Cardiff postgraduate organises parliamentary conference

28/06/2011

Biosciences student gets MPs and Lords discussing environment

Professor Ormerod For love, not money

22/06/2011

Cardiff ecologist celebrated for conservation research

Banteng Ar drywydd Banteng yn Borneo

14/06/2011

Ymchwilwyr yn gobeithio diogelu gwartheg gwyllt sydd mewn perygl

SARTRE Hen, hen iachâd

01/06/2011

A all echdynnyn thus helpu i drin arthritis?

Burkholderia Datblygiad allweddol yn erbyn ymwrthedd rhag gwrthfiotigau

27/05/2011

Bacteria Ffibrosis Systig â’r gallu posibl i helpu ymladd yn erbyn microbau eraill

Brain scan Taflu goleuni ar glefyd Alzheimer

24/05/2011

Ymchwil yn amlygu ffibrau sy’n fodd o ddeall clefyd Alzheimer

University logo Enillwyr arloesol

20/05/2011

Cyhoeddi enillwyr gwobrau arloesedd 2011

Cymtox bioluminescence Dŵr glân

20/05/2011

Monitor purdeb yn taflu dŵr oer ar geisiadau eraill yn y gwobrau arloesedd blynyddol

Professor Alun Davies and Professor John Parkes Cardiff scientists honoured by The Royal Society

20/05/2011

Professor Alun Davies and Professor John Parkes elected Fellows of The Royal Society

pharmaceutical drugs Targedu parasitiaid trofannol

10/05/2011

Sut y gall cyffuriau HIV ffurfio templedi ar gyfer cyffuriau newydd i achub bywydau

DNA helix thumbnail Cydnabyddiaeth gan Academi

09/05/2011

Ethol Cymrodyr Newydd i Academi’r Gwyddorau Meddygol

Dr Wells received his prize from Professor Julia Buckingham, Society for Endocrinology Chair Cydnabyddiaeth am ymchwil

03/05/2011

Anrhydeddu un o ddarlithwyr Caerdydd am ei arbenigedd mewn endocrinoleg

Biosciences Delegates at the BBSRC Bioscience for growth event, with the School Icon Bioscience for Growth

21/04/2011

‘Learn about Life’ project commended

Professor John Harwood Cyfraniad rhagorol at fiocemeg lipidau yn cael ei gydnabod

08/04/2011

Gwobr i’r Athro John Harwood gan gorff academaidd rhyngwladol

Gwyddor geneteg yn yr ystafell ddosbarth Gwyddor geneteg yn yr ystafell ddosbarth

04/04/2011

Disgyblion ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael profiad ymarferol o ymchwil yn y Biowyddorau

Corynnod yn targedu pryfed ‘dirgrynol’ Corynnod yn targedu pryfed ‘dirgrynol’

29/03/2011

Corynnod yn manteisio ar signalau dirgrynu rhywiol i ddod o hyd i’w hysglyfaeth

Tudalen 5 o 10