Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

DNA helix thumbnail Cydnabyddiaeth gan Academi

09/05/2011

Ethol Cymrodyr Newydd i Academi’r Gwyddorau Meddygol

Dr Wells received his prize from Professor Julia Buckingham, Society for Endocrinology Chair Cydnabyddiaeth am ymchwil

03/05/2011

Anrhydeddu un o ddarlithwyr Caerdydd am ei arbenigedd mewn endocrinoleg

Biosciences Delegates at the BBSRC Bioscience for growth event, with the School Icon Bioscience for Growth

21/04/2011

‘Learn about Life’ project commended

Professor John Harwood Cyfraniad rhagorol at fiocemeg lipidau yn cael ei gydnabod

08/04/2011

Gwobr i’r Athro John Harwood gan gorff academaidd rhyngwladol

Gwyddor geneteg yn yr ystafell ddosbarth Gwyddor geneteg yn yr ystafell ddosbarth

04/04/2011

Disgyblion ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael profiad ymarferol o ymchwil yn y Biowyddorau

Corynnod yn targedu pryfed ‘dirgrynol’ Corynnod yn targedu pryfed ‘dirgrynol’

29/03/2011

Corynnod yn manteisio ar signalau dirgrynu rhywiol i ddod o hyd i’w hysglyfaeth

Rhodd i ymchwil i ganser y fron Rhodd i ymchwil i ganser y fron

25/03/2011

Pencampwyr dawns y byd yn cyflwyno dros £25,000 oddi wrth Hallmark Cards

Proteases inside the cell Proteases inside the cell

24/03/2011

New insight into bacterial protease structure

Effeithiau alcohol ar y pancreas Effeithiau alcohol ar y pancreas

22/03/2011

Gellid defnyddio protein i’w trin

Mewnwelediad newydd i farwolaeth celloedd Mewnwelediad newydd i farwolaeth celloedd

17/03/2011

Model newydd yn berthnasol i ganser y fron

Myfyriwr o Gaerdydd ar fin byw fel epa Myfyriwr o Gaerdydd ar fin byw fel epa

11/03/2011

Myfyriwr y Biowyddorau yn byw fel gorila mewn sw i godi arian i helpu cadwraeth

Ymenyddiau Caerdydd ar sgrin fawr y BBC Ymenyddiau Caerdydd ar sgrin fawr y BBC

08/03/2011

Lluniau trawiadol o’r ymennydd yn helpu i danio Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd yn y Brifysgol

Astudiaeth israddedig yn canfod berdysyn mewnlifol Astudiaeth israddedig yn canfod berdysyn mewnlifol

03/03/2011

Myfyrwyr biowyddorau yn dangos maint y mewnlifiad i Fae Caerdydd

Biowyddorau o dan y chwyddwydr Biowyddorau o dan y chwyddwydr

23/02/2011

Arolygiad o’r Ysgol yn bodloni’r Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol

Ceffylau Pren Cwsg Troea Ceffylau Pren Cwsg Troea

17/02/2011

Darganfyddiad newydd i’w gwneud yn haws i ddelweddu celloedd afiach

Long-tailed macaque Coridorau coedwig yn hanfodol i goedwigaeth

10/02/2011

Rhaglen gamerâu yn cynnig cipolwg newydd

Ole Petersen Cydweithredu â Tsieina

20/01/2011

Cyfarwyddwr y Biowyddorau yn cryfhau cysylltiadau â Tsieina

Yr Ymennydd fel Celf? Yr Ymennydd fel Celf?

19/01/2011

Mae’r chwilio wedi dechrau am y delweddau gorau o ymchwil niwrowyddonol yn y Brifysgol

Professor Alan Clarke Cardiff selected for national cancer project

18/01/2011

Cancer Research UK establishes team of cancer stem cell experts

Professor Jim Murray shows Professor John Harries and Mr Richard Rossington the Arabidopsis thaliana plant rooms in the School of Biosciences Excellence with impact

11/12/2010

School of Biosciences welcomes Chief Scientific Adviser

Tudalen 6 o 10