Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

Hwb ar gyfer prosiect microsgopeg blaenllaw Hwb ar gyfer prosiect microsgopeg blaenllaw

21/07/2010

Dr Paola Borri yn ennill Gwobr Arweinyddiaeth fawreddog

Fish can be picky eaters Fish can be picky eaters

17/07/2010

Research suggest fussy eating habits could be universal among all predators

Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol

14/07/2010

Urdd Lifrai Cymru yn helpu myfyriwr y Biowyddorau i astudio techneg newydd

Llamhidyddion di-asgell mewn perygl Llamhidyddion di-asgell mewn perygl

13/07/2010

Mae ymchwil yn datgelu bod y rhywogaeth mewn mwy o berygl nag a feddyliwyd yn flaenorol.

Professor John Harwood Anrhydedd ymchwil eithriadol o Hwngari

30/06/2010

Cydnabyddiaeth i’r Athro John Harwood gan Academi Gwyddorau fawreddog

Cell patterns Torri tir newydd wrth ddeall datblygiad celloedd

30/06/2010

Ysgol y Biowyddorau’n cydweithio mewn darganfyddiad rhyngwladol

Professor Robert Huber and Professor Sir Martin Evans Meeting the global challenge

29/06/2010

Cardiff’s two Nobel Laureates at high-level science conference

The grain aphid with forms of pest control New smells

24/06/2010

£1M research award to study new smells through synthetic biology

Professor Ole Petersen Lifetime achievement award for pancreas research

21/06/2010

Professor Ole Petersen honoured by European Pancreatic Club

Academic Line-up Bwrdd cynghori rhyngwladol ar gyfer y Biowyddora

27/05/2010

Detholiad o academyddion nodedig i helpu arwain yr Ysgol

Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog

18/05/2010

Astudiaeth biowyddorau yn dangos bod poblogaethau pysgod mewn perygl

Pontio’r bwlch Pontio’r bwlch

06/05/2010

Pontydd rhaff yn cynnig gobaith i orang-wtangod ynysig

Llwyddiant dwbl ym maes niwrowyddoniaeth Llwyddiant dwbl ym maes niwrowyddoniaeth

06/05/2010

Dwy Gymrodoriaeth bwysig i academyddion o Gaerdydd

Gwobrwyo arloesi Gwobrwyo arloesi

30/04/2010

Enwi enillwyr Gwobr Arloesi 2010

Gwobrwyo arloesi iach Gwobrwyo arloesi iach

30/04/2010

Ymchwil yr Ysgol Biowyddorau yn ennill Gwobr Arloesi 2010

Public lecture reveals wonderful world of parasites Public lecture reveals wonderful world of parasites

25/03/2010

Public science event delves into the world of parasites, celebrity parasitologists and science communication

Rhagweld y dyfodol Rhagweld y dyfodol

23/03/2010

Pobl ifanc yn cynllunio arddangosfa Anifeiliaid y Dyfodol

Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd

24/02/2010

Mae’n bosibl y bydd oedran a rhyw’n dylanwadu ar symudiadau eliffant Borneo

Deall y panda mawr Deall y panda mawr

18/02/2010

Mae gwyddonydd o Gaerdydd, a oedd yn gweithio gyda thîm o ymchwilwyr rhyngwladol dan arweiniad tîm o Tsiena, wedi helpu taflu goleuni ar arferion biolegol anarferol y panda mawr, gan gynnwys ei ddeiet cyfyngedig adnabyddus.

enny Willott MP is shown key brain imaging techniques with her fellow MP Roger Williams (left to right) by Dr David McGonigle and Dr Natalia Lawrence ASau ar Ymweliad Cymdeithas Frenhinol

19/01/2010

Bu'r aelodau seneddol Jenny Willott a Roger Williams yn ymweld â'r Brifysgol yn rhan o gynllun unigryw 'paru' a drefnir gan y Gymdeithas Frenhinol.