Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK

10/09/2009

Canolfan ymchwil newydd i ddatblygu triniaethau wedi’u teilwra’n unigol ar gyfer cleifion

Hornbill Mae cornylfinod craff yn meddwl fel ni

14/08/2009

Ymchwil gan fyfyriwr o Gaerdydd yn awgrymu bod rhai adar yn meddwl fel primatiaid

Therapi canser moleciwlaidd Therapi canser moleciwlaidd

15/07/2009

Cydweithrediad rhyngwladol i symud ymchwil canser newydd yn ei flaen

Martha Crockatt in her mushroom costume Standing up for fungi

10/07/2009

University researcher steps up to the Fourth Plinth

The curing stage of microsphere production Cheltenham Science Festival

30/05/2009

University expertise on display

Adult Ghost Slug Rhywogaeth ryfedd

29/05/2009

Gwlithen yn cael ei henwi fel darganfyddiad rhyfedd newydd

Sheep on a hill Dechrau Asiaidd Defaid

24/04/2009

Profion genetig yn datod hanes gwlanog dofi defaid

Man with head in hands Lithiwm a’r ymennydd

21/04/2009

Goleuni newydd ar sut y mae’r cyffur deubegynol yn gweithio

Professor Julie Williams, School of Medicine Arbenigwyr Caerdydd yn galw am weithredu yn erbyn Alzheimer

26/03/2009

Ymchwilwyr yn bwriadu trechu argyfwng

Breast Cancer Campaign logo Curo canser y fron

24/03/2009

Triniaeth newydd yn archwilio grym y system imiwnedd

National Science and Engineering Week Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

05/03/2009

Plant ysgol yn cael profiad personol o gynaliadwyedd

Tailor-made Protein strands Peirianwyr protein

06/02/2009

Technoleg newydd yn datblygu proteinau hollol addas

A cabbage white butterfly, one of the pest species reared on the farms studied for the research Rheoli plâu yn naturiol

03/02/2009

Astudiaeth yn awgrymu nad oes unrhyw wahaniaeth mewn rheoli plâu yn naturiol ar ffermydd confensiynol ac organig

Sir Martin Evans (left) receives the Gold Medal from the President of The Royal Society of Medicine, Professor Robin Williamson Medal Aur ar gyfer enillydd Gwobr

21/01/2009

Syr Martin Evans yn cael ei anrhydeddu gan y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol

Prifysgol yn helpu i ddathlu cyflawniadau Lefel A Prifysgol yn helpu i ddathlu cyflawniadau Lefel A

18/12/2008

Myfyrwyr eithriadol yn cael eu cydnabod mewn seremoni CBAC

Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn

17/12/2008

Astudiaeth a ddechreuwyd yn Ysgol y Biowyddorau’n dadlennu canlyniadau trawiadol

Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol

15/12/2008

Mae astudiaeth drawsatlantig yn nodi llwybr newydd posibl ar gyfer addasu datblygiad yr ysgyfaint yn yr embryo

Aelodau cangen Y Gymdeithas Leol ar gyfer Clefyd Parkinson yn ‘Cyfarfod y Gwyddonwyr’ Aelodau cangen Y Gymdeithas Leol ar gyfer Clefyd Parkinson yn ‘Cyfarfod y Gwyddonwyr’

10/12/2008

Grŵp Atgyweirio’r Ymennydd yn cyfarfod buddiolwyr ei ymchwil.

Hot drinks help fight cold and flu

09/12/2008

Research reveals how hot drinks could tackle cold symptoms

Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn

04/12/2008

Gwobrwyo’r fwrsariaeth Santander gyntaf i fyfyriwr ymroddedig.