Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

Gwobrwyo arloesi iach Gwobrwyo arloesi iach

30/04/2010

Ymchwil yr Ysgol Biowyddorau yn ennill Gwobr Arloesi 2010

Public lecture reveals wonderful world of parasites Public lecture reveals wonderful world of parasites

25/03/2010

Public science event delves into the world of parasites, celebrity parasitologists and science communication

Rhagweld y dyfodol Rhagweld y dyfodol

23/03/2010

Pobl ifanc yn cynllunio arddangosfa Anifeiliaid y Dyfodol

Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd Data am eliffantod yn helpu i ddiogelu cynefinoedd

24/02/2010

Mae’n bosibl y bydd oedran a rhyw’n dylanwadu ar symudiadau eliffant Borneo

Deall y panda mawr Deall y panda mawr

18/02/2010

Mae gwyddonydd o Gaerdydd, a oedd yn gweithio gyda thîm o ymchwilwyr rhyngwladol dan arweiniad tîm o Tsiena, wedi helpu taflu goleuni ar arferion biolegol anarferol y panda mawr, gan gynnwys ei ddeiet cyfyngedig adnabyddus.

enny Willott MP is shown key brain imaging techniques with her fellow MP Roger Williams (left to right) by Dr David McGonigle and Dr Natalia Lawrence ASau ar Ymweliad Cymdeithas Frenhinol

19/01/2010

Bu'r aelodau seneddol Jenny Willott a Roger Williams yn ymweld â'r Brifysgol yn rhan o gynllun unigryw 'paru' a drefnir gan y Gymdeithas Frenhinol.

Professor Ole Petersen CBE FRS Awdurdod Byd-enwog i arwain Ysgol Biowyddorau

19/01/2010

Penodwyd gŵr sydd ymhlith y mwyaf blaenllaw ym maes ymchwil biofeddygol ryngwladol, yr Athro Ole Petersen CBE FRS, yn Gyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau.

From Ark to Park From Ark to Park

04/01/2010

From Ark to Park: the threat of parasites in conservation

A robin on a branch Pam nad yw robiniaid yn mynd yn dew?

21/12/2009

Gwaith ymchwil newydd yn edrych ar olau artiffisial ac arferion bwydo

Illustrations of tortoises Anifeiliaid y Dyfodol

05/12/2009

Pobl ifanc yn dylunio anifeiliaid y mileniwm nesaf

Politicians turn Psychologists Politicians turn Psychologists

12/11/2009

Welsh MPs paired with leading University scientists

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth arloesol Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth arloesol

06/10/2009

Am flynyddoedd bu Echinacea, echdynnyn o blanhigyn yn debyg i lygad y dydd o Ogledd America, yn feddyginiaeth boblogaidd i atal anwydau a’r ffliw

Lansiad brenhinol i’r ganolfan ymchwil arthritis Lansiad brenhinol i’r ganolfan ymchwil arthritis

24/09/2009

Prosiect cyd-ddisgyblaethol £10M i ddatblygu dealltwriaeth o arthritis

Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK

10/09/2009

Canolfan ymchwil newydd i ddatblygu triniaethau wedi’u teilwra’n unigol ar gyfer cleifion

Hornbill Mae cornylfinod craff yn meddwl fel ni

14/08/2009

Ymchwil gan fyfyriwr o Gaerdydd yn awgrymu bod rhai adar yn meddwl fel primatiaid

Therapi canser moleciwlaidd Therapi canser moleciwlaidd

15/07/2009

Cydweithrediad rhyngwladol i symud ymchwil canser newydd yn ei flaen

Martha Crockatt in her mushroom costume Standing up for fungi

10/07/2009

University researcher steps up to the Fourth Plinth

The curing stage of microsphere production Cheltenham Science Festival

30/05/2009

University expertise on display

Adult Ghost Slug Rhywogaeth ryfedd

29/05/2009

Gwlithen yn cael ei henwi fel darganfyddiad rhyfedd newydd

Sheep on a hill Dechrau Asiaidd Defaid

24/04/2009

Profion genetig yn datod hanes gwlanog dofi defaid