Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

Professor Ole Petersen CBE FRS Awdurdod Byd-enwog i arwain Ysgol Biowyddorau

19/01/2010

Penodwyd gŵr sydd ymhlith y mwyaf blaenllaw ym maes ymchwil biofeddygol ryngwladol, yr Athro Ole Petersen CBE FRS, yn Gyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau.

From Ark to Park From Ark to Park

04/01/2010

From Ark to Park: the threat of parasites in conservation

A robin on a branch Pam nad yw robiniaid yn mynd yn dew?

21/12/2009

Gwaith ymchwil newydd yn edrych ar olau artiffisial ac arferion bwydo

Illustrations of tortoises Anifeiliaid y Dyfodol

05/12/2009

Pobl ifanc yn dylunio anifeiliaid y mileniwm nesaf

Politicians turn Psychologists Politicians turn Psychologists

12/11/2009

Welsh MPs paired with leading University scientists

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth arloesol Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth arloesol

06/10/2009

Am flynyddoedd bu Echinacea, echdynnyn o blanhigyn yn debyg i lygad y dydd o Ogledd America, yn feddyginiaeth boblogaidd i atal anwydau a’r ffliw

Lansiad brenhinol i’r ganolfan ymchwil arthritis Lansiad brenhinol i’r ganolfan ymchwil arthritis

24/09/2009

Prosiect cyd-ddisgyblaethol £10M i ddatblygu dealltwriaeth o arthritis

Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK

10/09/2009

Canolfan ymchwil newydd i ddatblygu triniaethau wedi’u teilwra’n unigol ar gyfer cleifion

Hornbill Mae cornylfinod craff yn meddwl fel ni

14/08/2009

Ymchwil gan fyfyriwr o Gaerdydd yn awgrymu bod rhai adar yn meddwl fel primatiaid

Therapi canser moleciwlaidd Therapi canser moleciwlaidd

15/07/2009

Cydweithrediad rhyngwladol i symud ymchwil canser newydd yn ei flaen

Martha Crockatt in her mushroom costume Standing up for fungi

10/07/2009

University researcher steps up to the Fourth Plinth

The curing stage of microsphere production Cheltenham Science Festival

30/05/2009

University expertise on display

Adult Ghost Slug Rhywogaeth ryfedd

29/05/2009

Gwlithen yn cael ei henwi fel darganfyddiad rhyfedd newydd

Sheep on a hill Dechrau Asiaidd Defaid

24/04/2009

Profion genetig yn datod hanes gwlanog dofi defaid

Man with head in hands Lithiwm a’r ymennydd

21/04/2009

Goleuni newydd ar sut y mae’r cyffur deubegynol yn gweithio

Professor Julie Williams, School of Medicine Arbenigwyr Caerdydd yn galw am weithredu yn erbyn Alzheimer

26/03/2009

Ymchwilwyr yn bwriadu trechu argyfwng

Breast Cancer Campaign logo Curo canser y fron

24/03/2009

Triniaeth newydd yn archwilio grym y system imiwnedd

National Science and Engineering Week Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

05/03/2009

Plant ysgol yn cael profiad personol o gynaliadwyedd

Tailor-made Protein strands Peirianwyr protein

06/02/2009

Technoleg newydd yn datblygu proteinau hollol addas

A cabbage white butterfly, one of the pest species reared on the farms studied for the research Rheoli plâu yn naturiol

03/02/2009

Astudiaeth yn awgrymu nad oes unrhyw wahaniaeth mewn rheoli plâu yn naturiol ar ffermydd confensiynol ac organig