Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Biowyddorau

Professor Julie Williams, School of Medicine Arbenigwyr Caerdydd yn galw am weithredu yn erbyn Alzheimer

26/03/2009

Ymchwilwyr yn bwriadu trechu argyfwng

Breast Cancer Campaign logo Curo canser y fron

24/03/2009

Triniaeth newydd yn archwilio grym y system imiwnedd

National Science and Engineering Week Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

05/03/2009

Plant ysgol yn cael profiad personol o gynaliadwyedd

Tailor-made Protein strands Peirianwyr protein

06/02/2009

Technoleg newydd yn datblygu proteinau hollol addas

A cabbage white butterfly, one of the pest species reared on the farms studied for the research Rheoli plâu yn naturiol

03/02/2009

Astudiaeth yn awgrymu nad oes unrhyw wahaniaeth mewn rheoli plâu yn naturiol ar ffermydd confensiynol ac organig

Sir Martin Evans (left) receives the Gold Medal from the President of The Royal Society of Medicine, Professor Robin Williamson Medal Aur ar gyfer enillydd Gwobr

21/01/2009

Syr Martin Evans yn cael ei anrhydeddu gan y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol

Prifysgol yn helpu i ddathlu cyflawniadau Lefel A Prifysgol yn helpu i ddathlu cyflawniadau Lefel A

18/12/2008

Myfyrwyr eithriadol yn cael eu cydnabod mewn seremoni CBAC

Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn

17/12/2008

Astudiaeth a ddechreuwyd yn Ysgol y Biowyddorau’n dadlennu canlyniadau trawiadol

Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol Gallai darganfyddiad wella bywydau babanod cynamserol

15/12/2008

Mae astudiaeth drawsatlantig yn nodi llwybr newydd posibl ar gyfer addasu datblygiad yr ysgyfaint yn yr embryo

Aelodau cangen Y Gymdeithas Leol ar gyfer Clefyd Parkinson yn ‘Cyfarfod y Gwyddonwyr’ Aelodau cangen Y Gymdeithas Leol ar gyfer Clefyd Parkinson yn ‘Cyfarfod y Gwyddonwyr’

10/12/2008

Grŵp Atgyweirio’r Ymennydd yn cyfarfod buddiolwyr ei ymchwil.

Hot drinks help fight cold and flu

09/12/2008

Research reveals how hot drinks could tackle cold symptoms

Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn Gwirfoddolwr Rhagorol y Flwyddyn

04/12/2008

Gwobrwyo’r fwrsariaeth Santander gyntaf i fyfyriwr ymroddedig.

Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig

03/12/2008

Mae tywydd gwlyb yn rhwystro adferiad rhag effeithiau glaw asid.

Welsh Woman of the Year Awards

21/11/2008

Recognition for University staff making a difference

Scientists find trigger to aggressive bowel cancer

18/11/2008

School of Biosciences pinpoint protein critical in stopping growth of tumours

Are fungi the most important organisms on the planet?

15/11/2008

Cardiff Professor to argue the case at this year’s Earthwatch debate

The Compleat Naturalist

04/11/2008

Re-tracing the travels and adventures of Alfred Russel Wallace

Search for the scientists to follow in Nobel winners’ footsteps

03/11/2008

Biosciences’ innovative new research fellowship scheme launches international hunt

Nobel innovation Nobel innovation

31/10/2008

Sir Martin Evans recognised in Economist Innovation Awards 2008

Packed house for Sir Martin’s lecture Packed house for Sir Martin’s lecture

28/10/2008

Nobel Laureate explains the origins of stem cells