Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Bwrsari

Ysgoloriaethau PhD i hybu ymchwil iaith Gymraeg Ysgoloriaethau PhD i hybu ymchwil iaith Gymraeg

09/10/2014

Tri o fyfyrwyr i dderbyn hwb ariannol gan Goleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer prosiectau ymchwil tair blynedd

Future leaders welcomed Future leaders welcomed

07/02/2014

Prestigious Chevening scholars visit Cardiff in key cultural visit

Nyrsio Dwy ysgoloriaeth i fyfyrwyr nyrsio

26/07/2013

Myfyrwyr nyrsio’n ennill Ysgoloriaethau Ymchwill Florence Nightingale

Santander group Hopes and dreams

09/07/2013

Santander UK launches new scholarship campaign

Hwb i gyllid myfyrwyr ôl-raddedig Hwb i gyllid myfyrwyr ôl-raddedig

03/06/2013

Cyhoeddi pecyn ysgoloriaeth newydd pwysig ar gyfer astudiaethau Meistr ar draws y Brifysgol

Yr Athro Howard Jones Troseddegwr Caribïaidd arloesol yn ysbrydoli bwrsariaeth

14/07/2011

Cynnig ar gyfer myfyrwyr Caribïaidd a Gaianaidd er cof am y diweddar Athro Howard Jones

Croesawu ysgolheigion y Llywydd Croesawu ysgolheigion y Llywydd

21/03/2011

Gwyliwch ffilm sy’n cyflwyno Ysgolheigion Ymchwil ein Llywydd

Hwb ariannol i fyfyrwyr meddygol Caerdydd Hwb ariannol i fyfyrwyr meddygol Caerdydd

07/03/2011

Cyhoeddi enillwyr Ysgoloriaeth Dr Jack Matthews 2011

Professor Sir Martin Evans Denu’r meddyliau gorau

08/02/2011

Dadorchuddio Ysgoloriaethau Ymchwil Newydd y Llywydd

Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol Grant ysgoloriaeth ar gyfer astudiaeth ryngwladol

14/07/2010

Urdd Lifrai Cymru yn helpu myfyriwr y Biowyddorau i astudio techneg newydd

Dena Mohamed with Lady Roisin Pill Urdd Lifrai Cymru

17/06/2010

Llwyddiant ysgoloriaeth i fyfyrwraig Newyddiaduraeth

Ysgoloriaethau yn ehangu mynediad i bynciau STEM Ysgoloriaethau yn ehangu mynediad i bynciau STEM

20/05/2010

Help llaw i ddarpar fyfyrwyr y Brifysgol

Blas ar Gymru i Ysgolheigion o’r Unol Daleithiau Blas ar Gymru i Ysgolheigion o’r Unol Daleithiau

29/04/2010

Ysgolheigion Marshall Llawn Bri yn ymweld â Chaerdydd

Re-constructing multiculturalism Re-constructing multiculturalism

15/02/2010

Prospective postgraduate students looking for funds to examine how the UK is dealing with and responding to the richness and challenges of multiculturalism are being urged to sign-up for a new scholarship opportunity.

Professor Sir Martin Evans Ysgoloriaethau Ymchwil y Llywydd

26/01/2010

Mae pecyn newydd gwerth miliynau o bunnoedd o ysgoloriaethau ôl-raddedig wedi cael ei roi ar waith, sydd wedi’i gynllunio i fynd i’r afael â’r heriau allweddol o ran hinsawdd, peirianneg, ymchwil cymdeithasol a meddygol a denu’r myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mwyaf dawnus i’r Brifysgol.

Professor Paul Morgan Cefnogi myfyrwyr meddygol

10/12/2009

Cyhoeddi enwau enillwyr cyntaf Ysgoloriaeth Dr Jack Matthews

Students in a lecture theatre Cronfa ysgoloriaeth newydd i israddedigion

08/12/2009

Ysgoloriaethau newydd gwerth £4M yn cynnig rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr

Cynlluniau Marshall Cynlluniau Marshall

23/10/2009

Dau Ysgolhaig Marshall o’r Unol Daleithiau yn dechrau astudio yng Nghaerdydd

Sêr ifanc y byd chwaraeon Sêr ifanc y byd chwaraeon

08/09/2009

Chwaraeon Ysgol y DU yn dod i’r Brifysgol

(left to right) Muhammad Basyir, Cut Famelia, Mahfud, Diana Sari Unie Nesia Ysgoloriaethau Prifysgol yn helpu i ailadeiladu prifysgolion Indonesia

24/04/2009

Bydd profiad Caerdydd yn helpu i adfer cymunedau wedi’u difrodi gan Tswnami

Tudalen 1 o 2