Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Cancr

Y Prif Weinidog yn lansio Canolfan PET Y Prif Weinidog yn lansio Canolfan PET

18/02/2011

Sganiwr technoleg-uwch yn hwb i gleifion, ymchwil a datblygu economaidd

Professor Ray Waters DNA under new spotlight

18/01/2011

University scientists develop first view of entire human DNA

Professor Alan Clarke Cardiff selected for national cancer project

18/01/2011

Cancer Research UK establishes team of cancer stem cell experts

New home for Cancer Genetics Cartref newydd ar gyfer Geneteg Canser

02/12/2010

Prif Weinidog yn agor adeilad blaenllaw newydd

Rt Hon Carwyn Jones AM Gwefan yn rhannu hanesion cleifion ynglŷn â chanser

26/11/2010

Mae cleifion Cymreig wedi cofnodi eu hanesion personol am ganser ar gyfer gwefan unigryw sydd â'r bwriad o helpu pobl sy'n poeni y gallent fod mewn perygl o etifeddu canser.

Chris Smith Darganfod genyn newydd am ganser y coluddyn

09/11/2010

Mae ymchwil newydd y Brifysgol wedi canfod y gallai targedu ardal genetig penodol sy’n gysylltiedig â chleifion â chanser datblygedig y coluddyn helpu i godi cyfraddau goroesi gan hyd at dri mis.

illustration of DNA Tackling increased cancer risks

01/11/2010

University scientists identify new colorectal cancer gene

Prof. M. Mason Gwell cyfle i oroesi gan bobl sy’n dioddef o ganser y prostad

28/10/2010

Mae gan gleifion canser y prostad sy'n cael cyfuniad o therapi hormonau ac ymbelydredd well cyfle o dipyn i oroesi na chleifion sy’n derbyn ymbelydredd yn unig, yn ôl astudiaeth wedi’i harwain gan Brifysgol Gaerdydd.

PET Scanner PET Centre goes operational

22/09/2010

High-resolution scanner is boost for research and patients

Agreement being signed Rhoi hwb i wasanaethau iechyd Malta

13/08/2010

Yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd yn llofnodi cytundeb arloesol

Cyflymu’r broses o ddarganfod canser Cyflymu’r broses o ddarganfod canser

20/07/2010

Y Brifysgol yn cydweithio i ddatblygu prawf cyflym newydd am ganser y bledren

Professor Malcolm Mason Canlyniadau dramatig astudiaeth canser y brostad

30/06/2010

Ymchwil ar y cyd yn dangos cyfraddau goroesi gwell i ddynion

Cancer cell surviving attempts to kill them Fighting cancer

23/06/2010

Flash of light helps target cancer cells

Dr Duncan Baird “Stopwats” y Gell Doredig

16/06/2010

Gallai darganfyddiad arwain at brawf gwaed newydd ar gyfer Lewcemia

Left to right, Professor Paul Morgan, Gareth Griffiths, Lesley Griffiths and Professor Alan Clarke Ymweliad yn creu argraff dda ar y Gweinidog Gwyddoniaeth

22/05/2010

Lesley Griffiths yn astudio gwaith sy’n mynd i’r afael â chanser.

Dr Rachel Iredale Torrwch yr amser aros am brofion genetig ar gyfer canser

08/12/2009

Un o arbenigwyr y Brifysgol yn galw am fwy o fuddsoddi mewn profion genetig

Cydnabod rhagoriaeth Cydnabod rhagoriaeth

26/11/2009

Dyfarnu medal aur i wyddonydd-clinigwr lewcemia

£1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser £1.9 miliwn ar gyfer ymchwil i ddiagnosis canser

26/10/2009

Grant y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd i wella diagnosis canser

Lansio Canolfan Ganser Lansio Canolfan Ganser

22/10/2009

Gwahoddedigion yn gweld agor Canolfan Ymchwil Canser y DU Caerdydd

Doctors performing surgery Cyflymu iacháu yn sgil canser

05/10/2009

Cleifion canser y stumog yn iacháu yn gynt os rhoddir bwyd hylifol iddynt yn gynt ar ôl llawdriniaeth