Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Cancr

Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK Hwb i Gaerdydd gan Cancer Research UK

10/09/2009

Canolfan ymchwil newydd i ddatblygu triniaethau wedi’u teilwra’n unigol ar gyfer cleifion

Yr Athro Malcolm Mason Mynd i’r afael â chanser y prostad

11/08/2009

Gwyddonydd amlwg yn darganfod bod cyffuriau’r esgyrn yn gwella cyfraddau goroesi dioddefwyr canser datblygedig y prostad

Visualisation of protein Delweddu rhyngweithiadau canser

20/07/2009

Helpu i gynllunio brechlynnau gwell rhag canser

Therapi canser moleciwlaidd Therapi canser moleciwlaidd

15/07/2009

Cydweithrediad rhyngwladol i symud ymchwil canser newydd yn ei flaen

Slides at the Wales Cancer Bank Y frwydr yn erbyn canser

06/06/2009

Banc Canser Cymru yn dathlu carreg filltir pum mlynedd

Healing hands Symud gofal iechyd Cymru ymlaen

22/05/2009

Mae dyfarniad o £1.8 miliwn yn gyrru ymchwil trosiadol yn ei flaen

Africa Cynhadledd ganser fawr

26/03/2009

Darparu gobaith ym mrwydr Affrica yn erbyn canser ceg y groth

Breast Cancer Campaign logo Curo canser y fron

24/03/2009

Triniaeth newydd yn archwilio grym y system imiwnedd

Bangor and Cardiff collaborate on health Gobaith canser yr ofari

11/03/2009

Ymchwil yn cynnig y posibilrwydd o ddatgeli cynnar

DNA Cyllid Tenovus ar gyfer ymchwil geneteg canser

22/01/2009

Cymorth i brosiectau sy’n canolbwyntio ar gleifion

Professor Paul Smith and Dr Rachel Errington, co-developers of CyMap Dêl technoleg ddelweddu yn rhoi sylw i dechnoleg sglodion y genhedlaeth nesaf

21/01/2009

Mae gan dechnoleg ddelweddu Lab-ar-sglodyn botensial i gyflymu diagnosis afiechydon

Chronic lymphocytic leukaemia cells Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn cychwyn treialon clinigol yn sgil darganfod cyffur

21/01/2009

Y darganfyddiad diweddaraf gan ymchwil parhaus yr Ysgol Feddygaeth i lewcemia lymffosytig cronig

Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn Gall bôn-gelloedd ‘danio’ datblygiad canser y coluddyn

17/12/2008

Astudiaeth a ddechreuwyd yn Ysgol y Biowyddorau’n dadlennu canlyniadau trawiadol

Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen

04/12/2008

Datgelu effaith cyffuriau a oedd yn anhysbys yn flaenorol.

Scientists find trigger to aggressive bowel cancer

18/11/2008

School of Biosciences pinpoint protein critical in stopping growth of tumours

Rare Cardiff cells help scientists crack the code to tamoxifen resistance

14/11/2008

Unique resource developed at Cardiff used for breast cancer breakthrough

NHS logo Open day for Cancer Genetics Service

04/07/2008

Working for the benefit of Welsh patients on NHS 60th Anniversary

Cancer cells Cynhadledd genedlaethol yn trafod gofal ac ymchwil canser yng Nghymru

30/04/2008

Cymuned ymchwil canser yn arddangos ymchwil o’r radd flaenaf

Professor Julian Sampson Genetic breakthrough offers promise in tackling kidney tumours

10/01/2008

New tests on Easter Island chemical

Tudalen 3 o 3