Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Cancr

Professor Alan Clarke New Intervention in the Fight Against Bowel Cancer

24/09/2014

It is widely known that bowel cancer is often driven by increased tumour cell survival and proliferation mediated by the deregulation of a key mechanism within gut cells controlled by the protein Wnt.

Dr Matt Smalley Leading New International Training Network

24/09/2014

Deputy Director of the European Cancer Stem Cell Research Institute, Dr Matt Smalley is spearheading the establishment of a new international training network for early stage career scientists interested in breast biology and cancer research.

Elaine Taylor and Peter Capaldi When Science Met Science Fiction

24/09/2014

Excitement levels reached a new high recently when Doctor Who, which is filmed in Cardiff, used the Hadyn Ellis Building as a location for an episode in its latest series.

Tarddiadau canser y fron Tarddiadau canser y fron

01/04/2014

Astudiaeth newydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer triniaeth ganser bwrpasol

breast cancer visualisation Cyffur arbrofol ar gyfer canser y fron

27/01/2014

Ymchwilwyr bellach yn gallu atal canser y fron rhag ymledu 80% drwy atal genynnau

Discovering a new role for a breast cancer gene

17/01/2013

Targeting Bcl3 could be advantageous in advanced breast cancer to prevent tumours spreading

Canfyddiad annisgwyl yn datgelu targed therapiwtig posibl Canfyddiad annisgwyl yn datgelu targed therapiwtig posibl

15/06/2012

Rôl newydd wedi’i chanfod ar gyfer y rheolydd lladd celloedd

Ymladd canser Ymladd canser

08/05/2012

Cipio’ celloedd naturiol y corff sy’n lladd

Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser

25/11/2011

Arloeswr canser y fron yn ymuno â Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Improved cancer genetic testing hope Improved cancer genetic testing hope

24/11/2011

Pioneering project is boost for Welsh patients

Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad Atal marwolaeth oherwydd canser y prostad

07/11/2011

Gallai ychwanegu radiotherapi at driniaeth hormonau atal cannoedd o farwolaethau y flwyddyn

Celloedd Bonyn Canser – dulliau newydd Celloedd Bonyn Canser – dulliau newydd

28/10/2011

Gwyddonydd blaenllaw yn annerch seminar yn y Sefydliad Ymchwil

Explaining Natural Killer cells Explaining Natural Killer cells

25/10/2011

Honorary Professor uncovers more about the role Natural Killer cells play in our body's immune response

World leaders in the field of stem cells Arloeswyr bôn-gelloedd yn trafod torri tir newydd

11/10/2011

Cynhadledd ryngwladol yn cael cefnogaeth Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop

Cydnabod cydweithio rhyngwladol Cydnabod cydweithio rhyngwladol

07/10/2011

Rhoi partneriaeth canser ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau addysg uwch mawreddog

Cancer Genetics Building Gwella darogan, rhwystro a thrin canser

13/07/2011

Llywodraeth Cymru yn ariannu partneriaeth geneteg canser newydd

Olrhain gofal cleifion Olrhain gofal cleifion

23/06/2011

Ymchwil ynghylch system ddata’r GIG yn ennill gwobr fyd-eang

Tim Maughan Gallai cemotherapi byrrach fod o fudd i gleifion

06/06/2011

Astudiaeth yn dangos gwell ansawdd bywyd ar gyfer cleifion â chanser y coluddyn

Rhodd i ymchwil i ganser y fron Rhodd i ymchwil i ganser y fron

25/03/2011

Pencampwyr dawns y byd yn cyflwyno dros £25,000 oddi wrth Hallmark Cards

Effeithiau alcohol ar y pancreas Effeithiau alcohol ar y pancreas

22/03/2011

Gellid defnyddio protein i’w trin

Tudalen 1 o 3