Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Pobl Caerdydd

Pa mor ddiogel yw eich cyfrinair? Pa mor ddiogel yw eich cyfrinair?

18/03/2013

Wrth i ni symud i gael mynediad i ddata personol ar-lein dyma eich atgoffa pa mor bwysig yw diogelwch ar-lein.

Mae’r ffordd rydych chi’n cael mynediad i wybodaeth Adnoddau Dynol a’r Gyflogres yn newid Mae’r ffordd rydych chi’n cael mynediad i wybodaeth Adnoddau Dynol a’r Gyflogres yn newid

18/03/2013

O heddiw byddwch chi’n dechrau cael mynediad o’ch gwybodaeth bersonol fel eich cyfeiriad, manylion cysylltu a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’ch rôl drwy system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd Pobl Caerdydd.

Manteisio i’r eithaf ar y system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd Manteisio i’r eithaf ar y system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd

18/03/2013

I gefnogi pob aelod o staff gyda’r newid hwn yn y ffordd rydyn ni’n gwneud pethau, mae cyfres o fodiwlau e-ddysgu byr wedi’u creu er mwyn rhoi gwybodaeth am sut mae’r system yn gweithio.