Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Hinsawdd

Microscopic Fossils UK science spotlights ocean acidification

21/06/2010

Cardiff experts investigate response to climate change - 55 million years ago

Cardiff Bay Planning for the Severn Estuary

17/06/2010

Conference to discuss cross border planning issues

Icebergs Newid yn yr hinsawdd yn dal yn uchel ar agenda’r cyhoedd

11/06/2010

Astudiaeth newydd yn datgelu agwedd y cyhoedd tuag at newid yn yr hinsawdd

Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog Yr hinsawdd yn bygwth y brithyll a’r eog

18/05/2010

Astudiaeth biowyddorau yn dangos bod poblogaethau pysgod mewn perygl

Professor Paul Pearson Esbonio canfyddiadau carbon

10/12/2009

Yr Athro Paul Pearson yn esbonio hanes canfyddiadau ymchwil allweddol

Y Brifysgol yn rhan o fenter bwysig newydd ar newid yn yr hinsawdd Y Brifysgol yn rhan o fenter bwysig newydd ar newid yn yr hinsawdd

27/11/2009

Bydd consortiwm o Gymru yn mynd i’r afael â heriau mawr o ran newid hinsawdd

UKERC Executive Director John Loughhead and Professor Nick Jenkins with PhD student Ian Moore Arwain ar ynni cynaliadwy

09/07/2009

Gwobr bwysig i’r Ysgol Beirianneg

National Science and Engineering Week Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

05/03/2009

Plant ysgol yn cael profiad personol o gynaliadwyedd

A Scanning Electron Microscope image of a planktonic foraminifera, the particular species used to reconstruct ocean conditions during the last Ice Age. Si-so cefndirol yn cysylltu hemisfferau yn ystod newid sydyn yn yr hinsawdd

25/02/2009

Mae’n bosibl y bydd ymchwil newydd yn helpu goleuo rhagfynegiadau ynghylch newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol

Mike O'Brien Treiddio ymhellach i’r Argae

12/01/2009

Ymwelwyr proffil uchel yn cael eu denu i’r Ysgol Beirianneg

Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig

03/12/2008

Mae tywydd gwlyb yn rhwystro adferiad rhag effeithiau glaw asid.

Y Brifysgol i chwarae rôl amlwg wrth ddatgloi pŵer hydrogen Y Brifysgol i chwarae rôl amlwg wrth ddatgloi pŵer hydrogen

02/12/2008

Caerdydd yn ymuno â’r consortiwm Cyflwyno Hydrogen Cynaliadwy

Prifysgol gynaliadwy Prifysgol gynaliadwy

27/11/2008

Un pwynt mynediad at wybodaeth gynaliadwy

Business, climate change and the credit crunch

07/11/2008

National Assembly Sustainable Energy Group Phil Williams Memorial Lecture

Typical specimen of Globerinatheka index from Hampden Beach Snapshot of past climate reveals no ice in Antarctica millions of years ago

30/07/2008

New research reveals a greenhouse Earth 40 million years ago

Earth and Ocean Sciences Research Student Has the mystery of the Antarctic ice sheet been solved?

28/02/2008

New evidence of climate change discovered

Oceans in a changing climate

08/08/2007

Understanding the North Atlantic

Tudalen 2 o 2