Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr

Professor Alun Davies and Professor John Parkes Cardiff scientists honoured by The Royal Society

20/05/2011

Professor Alun Davies and Professor John Parkes elected Fellows of The Royal Society

What influences evolutionary winners and losers? What influences evolutionary winners and losers?

15/04/2011

Researchers examine 65 million years of evidence

Ocean circulation research Newidiadau sylweddol yng nghylchrediadau’r môr

14/01/2011

Troi cylchrediad y môr ymlaen ac i ffwrdd

Antactic landscape view Cyfres Darlithoedd Scott

22/10/2010

Mae Prifysgol Caerdydd yn croesawu siaradwyr gwadd arbenigol o fyd fforio’r pegynau ac ymchwil wyddonol i draddodiCyfres Darlithoedd Scott.

Microscopic Fossils UK science spotlights ocean acidification

21/06/2010

Cardiff experts investigate response to climate change - 55 million years ago

Professor Joe Cartright and students Llwyddiant Dwbl i Wyddorau’r Ddaear a’r Môr

17/06/2010

Dyfarnu Medal Linnaeus am Fotaneg a medal aur y Grŵp Petrolewm

Sir Ranulph Fiennes Darganfod Fiennes

17/06/2010

Anturiaethwr amlycaf y byd yn helpu Caerdydd i goffáu Capten Scott

Sir Ranulph Fiennes Commemorating Captain Scott

15/06/2010

Webcast - “World’s greatest living explorer” to deliver special lecture

Heriau’r newid yn yr hinsawdd Heriau’r newid yn yr hinsawdd

17/03/2010

Syr John Houghton yn cyflwyno darlith agoriadol C3W

A Scanning Electron Microscope image of a planktonic foraminifera, the particular species used to reconstruct ocean conditions during the last Ice Age. Si-so cefndirol yn cysylltu hemisfferau yn ystod newid sydyn yn yr hinsawdd

25/02/2009

Mae’n bosibl y bydd ymchwil newydd yn helpu goleuo rhagfynegiadau ynghylch newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol

Vicki Case and Stephanie Moffatt Leading green award for marine scientists

25/07/2008

Strong link with Dover pays off

Coccolithophores Darganfyddiad annisgwyl ymhlith planhigion cefnforol

08/05/2008

Cynhyrchu mwy o sialc wrth i garbon deuocsid gynyddu

Steve Kessel tagging a lemon shark Ydy siarcod yn dod yn fwy clyfar?

18/03/2008

Pam fo rheibwyr y dyfroedd dwfn yn gwrthod deintio’r abwyd bellach?

Oceans in a changing climate

08/08/2007

Understanding the North Atlantic

Tudalen 2 o 2