Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Research ramblers Rambling Researchers conquer 10 peaks for Tenovus

04/07/2013

School of Biosciences raise £2000 for cancer

Gwobr i Arloeswr ym maes Canser Gwobr i Arloeswr ym maes Canser

31/05/2013

Yr Athro Malcolm Mason yn derbyn Medal William Farr

Funding for pancreatic cancer research - project offers hope for new way to tackle lethal disease Funding for pancreatic cancer research - project offers hope for new way to tackle lethal disease

02/05/2013

Pancreatic Cancer UK has announced the award of a £74,822 grant to Dr Catherine Hogan as part of the first round of its Research Innovation Fund

Dr Sophie Wang and Dr Valerie Meniel Seeking out cancer stem cells

13/02/2013

Double funding success for research examining Cancer Stem Cells

Professor Alan Clarke Hwb ariannol mawr i helpu trawsnewid therapïau canser

08/02/2013

Grant o £2.45 miliwn i wella dealltwriaeth gwyddonwyr o fôn-gelloedd canser

Discovering a new role for a breast cancer gene

17/01/2013

Targeting Bcl3 could be advantageous in advanced breast cancer to prevent tumours spreading

Pennawd: Yr Athro Alan Burnett, yr Ysgol Feddygaeth Triniaeth lewcemia well

12/11/2012

Treial cyffur sy’n gallu gwahaniaethu rhwng celloedd iach a chelloedd canser yn gwella goroesiad ymhlith cleifion hŷn

Dyfarniadau amryfal ar gyfer ymchwil i ganser y fron yn yr ysgol biowyddorau Dyfarniadau amryfal ar gyfer ymchwil i ganser y fron yn yr ysgol biowyddorau

27/09/2012

Mae TRAIL therapiwtig posibl yn erbyn canser y fron yn ‘ymddatod’ (ar y dde) ‘sfferau tiwmor’ canser y fron (ar y chwith) a dyfwyd yn y labordy.

Menywod yn brwydro yn erbyn yr elfennau dros ymchwil canser Menywod yn brwydro yn erbyn yr elfennau dros ymchwil canser

21/06/2012

Clwb Tangent Dinbych-y-pysgod yn codi arian i’r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Hwb gwerth £6 miliwn i Barc y Maendy Hwb gwerth £6 miliwn i Barc y Maendy

02/04/2012

Llywodraeth Cymru’n rhoi cefnogaeth i’r campws ymchwil

Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd

27/01/2012

Digwyddiad yn arddangos ymchwil bôn-gelloedd arloesol y Brifysgol

Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser Penodiad o bwys ym maes bôn-gelloedd canser

25/11/2011

Arloeswr canser y fron yn ymuno â Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Celloedd Bonyn Canser – dulliau newydd Celloedd Bonyn Canser – dulliau newydd

28/10/2011

Gwyddonydd blaenllaw yn annerch seminar yn y Sefydliad Ymchwil

World leaders in the field of stem cells Arloeswyr bôn-gelloedd yn trafod torri tir newydd

11/10/2011

Cynhadledd ryngwladol yn cael cefnogaeth Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop

Luke Piggott Darganfyddiad bôn-gelloedd canser

14/09/2011

Tîm o Gaerdydd yn dod o hyd i ‘sawdl Achiles’ canser y fron

Luke Piggott Mynd yn un o Ddiawliaid Elît Caerdydd

07/09/2011

Llwyddiant hoci iâ i fyfyriwr PhD o Gaerdydd

Wales Open Golffwyr yn cyfrannu at ymchwil

01/06/2011

Pencampwriaeth Golff Agored Cymru Saab yn cefnogi Sefydliad Ymchwil Celloedd Bonyn Canser Ewropeaidd

Professor Alan Clarke Cardiff selected for national cancer project

18/01/2011

Cancer Research UK establishes team of cancer stem cell experts

Professor Sir Keith Peters Athrofeydd “eiriasboeth” newydd Caerdydd

17/01/2011

Gwyliwch araith yr Athro Keith Peters ynghylch y Sefydliadau Ymchwil

Main Building Noddwyr adnabyddus iawn i Sefydliadau Ymchwil

11/01/2011

Stephen Fry, Griff Rhys Jones a Syr Terry Matthews yn cefnogi Sefydliadau Ymchwil newydd