Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Adrodd ar ragoriaeth Adrodd ar ragoriaeth

17/04/2012

Myfyriwr ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Gohebydd Hawliau Dynol y Flwyddyn

Gwyddoniaeth yn y cyfryngau Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

12/03/2012

Meithrin y berthynas rhwng gwyddonwyr a newyddiadurwyr

Ffurfio dyfodol newyddiaduraeth Ffurfio dyfodol newyddiaduraeth

07/03/2012

Un o ffigyrau mwyaf blaenllaw'r DU o ran newyddiaduraeth i ymuno â Chaerdydd

Dinasyddion Creadigol Dinasyddion Creadigol

20/02/2012

Caerdydd yn sicrhau cyllid gwerth £1.4 miliwn ar gyfer prosiect arloesol

Camerâu yn y Llys Camerâu yn y Llys

10/02/2012

Sylwadau bachog, gorliwio a swyddogaeth cysylltiadau cyhoeddus ym mhroffesiwn y gyfraith

Ymchwiliad Leveson Ymchwiliad Leveson

09/12/2011

Yr Athro Ian Hargreaves yn rhoi dadansoddiad arbenigol i ymchwiliad y cyhoedd i foeseg y wasg

Sefyllfa Newyddiadurwyr Sefyllfa Newyddiadurwyr

17/11/2011

Diwygiad, democratiaeth o ran rheoliadau a’r wasg

pedal power Pedal Power

17/10/2011

Staff join celebratory bike ride

Meddyliau Creadigol Meddyliau Creadigol

12/10/2011

Ymunwch â gŵyl syniadau Prifysgol Caerdydd

newspapers Murdoch a ‘Sgandal Hacio Ffonau’

26/08/2011

Dadl arbennig i ystyried y ‘goblygiadau arwyddocaol’ ar gyfer dyfodol newyddiaduraeth

Cyfle Digidol Cyfle Digidol

19/05/2011

Cardiff Professor publishes Intellectual Property review

Llwyddiant newyddiadurol Llwyddiant newyddiadurol

19/04/2011

Graddedigion o Gaerdydd yn cipio’r prif wobrau

Restrepo poster Gwobrau’r Academi

09/02/2011

Enwebu person a raddiodd o Gaerdydd ar gyfer Oscar

European news agenda Agenda newyddion yn Ewrop

09/12/2010

Technegau deallusrwydd artiffisial yn mapio cynnwys y newyddion

Professor Ian Hargreaves Transforming society

30/09/2010

New chair in Digital Economy announced

Tomorrow's Journalist Tomorrow’s Journalists

20/08/2010

Alumni welcomed to celebrate 40 years of excellence

Remote control Newyddion 24 awr

22/07/2010

Sianeli newyddion pwrpasol yn cael cryn effaith ar ddarparu newyddiaduraeth ddarlledu.

Dena Mohamed with Lady Roisin Pill Urdd Lifrai Cymru

17/06/2010

Llwyddiant ysgoloriaeth i fyfyrwraig Newyddiaduraeth

Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

15/06/2010

Carwyn Jones AC yn cael sesiwn holi ac ateb gyda’r myfyrwyr

stack of newspapers Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

23/01/2010

Mae adroddiad pwysig newydd am wyddoniaeth a’r cyfryngau wedi gwneud defnydd o ymchwil gan Brifysgol Caerdydd a ddarganfyddodd mewn rhai agweddau bod adrodd arbenigol ar newyddion gwyddonol yn y DU yn weddol iach. Fodd bynnag mae’r ymchwil hefyd yn rhybuddio am y bygythiad difrifol i ansawdd ac annibyniaeth adrodd gwyddonol o ganlyniad i’r argyfwng ehangach ym maes newyddiaduriaeth.