Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Meddyliau Creadigol Meddyliau Creadigol

12/10/2011

Ymunwch â gŵyl syniadau Prifysgol Caerdydd

newspapers Murdoch a ‘Sgandal Hacio Ffonau’

26/08/2011

Dadl arbennig i ystyried y ‘goblygiadau arwyddocaol’ ar gyfer dyfodol newyddiaduraeth

Cyfle Digidol Cyfle Digidol

19/05/2011

Cardiff Professor publishes Intellectual Property review

Llwyddiant newyddiadurol Llwyddiant newyddiadurol

19/04/2011

Graddedigion o Gaerdydd yn cipio’r prif wobrau

Restrepo poster Gwobrau’r Academi

09/02/2011

Enwebu person a raddiodd o Gaerdydd ar gyfer Oscar

European news agenda Agenda newyddion yn Ewrop

09/12/2010

Technegau deallusrwydd artiffisial yn mapio cynnwys y newyddion

Professor Ian Hargreaves Transforming society

30/09/2010

New chair in Digital Economy announced

Tomorrow's Journalist Tomorrow’s Journalists

20/08/2010

Alumni welcomed to celebrate 40 years of excellence

Remote control Newyddion 24 awr

22/07/2010

Sianeli newyddion pwrpasol yn cael cryn effaith ar ddarparu newyddiaduraeth ddarlledu.

Dena Mohamed with Lady Roisin Pill Urdd Lifrai Cymru

17/06/2010

Llwyddiant ysgoloriaeth i fyfyrwraig Newyddiaduraeth

Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

15/06/2010

Carwyn Jones AC yn cael sesiwn holi ac ateb gyda’r myfyrwyr

stack of newspapers Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

23/01/2010

Mae adroddiad pwysig newydd am wyddoniaeth a’r cyfryngau wedi gwneud defnydd o ymchwil gan Brifysgol Caerdydd a ddarganfyddodd mewn rhai agweddau bod adrodd arbenigol ar newyddion gwyddonol yn y DU yn weddol iach. Fodd bynnag mae’r ymchwil hefyd yn rhybuddio am y bygythiad difrifol i ansawdd ac annibyniaeth adrodd gwyddonol o ganlyniad i’r argyfwng ehangach ym maes newyddiaduriaeth.

Merch raddedig yn mynd yn ei blaen gyda GO Wales Merch raddedig yn mynd yn ei blaen gyda GO Wales

03/12/2009

Gweinidog yn canmol cynllun i hyfforddedigion er mwyn ennill y blaen yn y farchnad swyddi bresennol

The future of journalism The future of journalism

03/09/2009

Conference explores journalism in the modern world

Mr Sashi Kumar, Head of The Asian College of Journalism; Head of the School of Journalism, Media and Cultural Studies, Professor Justin Lewis; Mr Tim Holmes; Sandra Elliott, Director of Communications and International Relations Division, Mr N Ram, Editor in Chief of the Hindu newspaper and Professor Duncan Bloy, School of Journalism, Media and Cultural Studies Hyfforddi newyddiadurwyr India

29/07/2009

Llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth â Choleg Newyddiaduraeth Asia (ACJ)

a remote control Plant yn ddinasyddion

23/07/2009

Mae’n rhaid i ddarpariaeth newyddion gefnogi datblygiad plant fel dinasyddion

Gosod y safonau ar gyfer newyddiadurwyr Gosod y safonau ar gyfer newyddiadurwyr

09/12/2008

Myfyrwyr Caerdydd sy’n cyflawni’r gyfradd basio uchaf o unrhyw gwrs hyfforddi newyddiadurwyr yn y DU.

Richard Scott Major new addition to journalism archive

12/08/2008

Collection of work from five-time Fleet Street editor donated to University

Chrysler Building Cardiff University joins up with the Ivy League

16/06/2008

High-profile tour builds on US interest in Cardiff

Newspaper Pa mor dda mae’r BBC yn gohebu datganoli?

14/06/2008

Ymchwil newydd yn dangos diffyg gohebu am Gymru, yr Alban ac Iwerddon