Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Nyrsio

Nyrsio Dwy ysgoloriaeth i fyfyrwyr nyrsio

26/07/2013

Myfyrwyr nyrsio’n ennill Ysgoloriaethau Ymchwill Florence Nightingale

Codi pryderon Codi pryderon

08/01/2013

Adroddiad yn argymell newid diwylliant mewn gweithleoedd cymdeithasol a gofal iechyd

Anrhydeddu nyrsys Anrhydeddu nyrsys

05/12/2012

Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Caerdydd yng Ngwobrau’r Coleg Nyrsio Brenhinol

Cydweithredu ag Oman Cydweithredu ag Oman

22/05/2012

Diwallu anghenion nyrsys cymunedol

Carreg filltir nyrsio a bydwreigiaeth Carreg filltir nyrsio a bydwreigiaeth

30/04/2012

Yn dathlu 40 mlynedd o ofalu, dysgu ac ymchwil yng Nghaerdydd

Hwb i ofal nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru Hwb i ofal nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru

06/03/2012

Y Gweinidog yn dadorchuddio technoleg ddysgu gyda’r ddiweddaraf i fyfyrwyr o nyrsys a bydwragedd

Darganfod salwch meddwl ymhlith mamau newydd Darganfod salwch meddwl ymhlith mamau newydd

01/03/2012

Pecyn ar-lein newydd yn helpu bydwragedd i nodi’r mamau ‘â’r risg mwyaf’

Dyfodol o ofalu Dyfodol o ofalu

20/02/2012

Cynhadledd yn cynnig blas o’r proffesiynau gofal iechyd

Gwneud gwahaniaeth i ferched Gwneud gwahaniaeth i ferched

19/12/2011

Penodi Athro Bydwreigiaeth newydd yng Nghaerdydd

Iechyd plant Iechyd plant

05/12/2011

Adroddiad yn amlygu bylchau sylweddol mewn gwybodaeth

Cochrane Building: Open for students Cochrane Building: Open for students

18/11/2011

Flagship education centre officially opened

Nursing knowledge Nursing knowledge

15/04/2011

Open days give insight into further study

Honour for Chief Nursing Officer Honour for Chief Nursing Officer

08/02/2011

Honorary Visiting Professorship to boost nursing education in Wales

The new Cochrane Building Cartref newydd ar gyfer gofal iechyd

16/12/2010

Myfyrwyr yn gweld cynnydd eu cartref blaengar newydd

Athena SWAN silver logo Athena Swan

24/09/2010

Mae dwy Ysgol wedi cael eu cydnabod am eu hymrwymiad i ddatblygu a hyrwyddo gyrfaoedd menywod mewn gwyddoniaeth gyda gwobr genedlaethol.

Doctor making notes. Helpu plant â diabetes math 1

21/08/2010

Astudiaeth newydd yn anelu at ddatblygu adnodd gwybodaeth newydd i blant

Professor Owens Mynd i’r afael â diabetes ym Mawrisiws

10/08/2010

Yr Athro David Owens yn arwain ymdrech i helpu i fynd i’r afael â chlefyd mwyaf yr ynys

Mother and baby Supporting teenage mothers

06/07/2009

First volunteer recruited in major University trial

A group of nurses Nyrsys y dyfodol

09/01/2009

Diwrnod agored yn amlygu cyfleoedd ar gyfer gradd nyrsio a ariennir gan fwrsariaeth

Diabetes research project underway in Cardiff Diabetes research project underway in Cardiff

07/10/2008

First children recruited as part of nationwide study

Tudalen 1 o 2