Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Physical Sciences & Engineering

Dr Jennifer Pike Ffosilau mân yn dal atebion i gwestiynau mawr ar y newid yn yr hinsawdd

21/01/2013

Mae astudiaeth newydd yn datgelu cofnod unigryw o 12,000 o flynyddoedd o ffosilau algâu morol a allai ddal cliwiau am newid yn yr hinsawdd yn y gorffennol.

Gwahanu nwyon yn effeithlon Gwahanu nwyon yn effeithlon

21/01/2013

Polymer newydd yn hidlo moleciwlau nwy yn ddetholus

Seren project Hwb i dechnolegau geo-ynni

18/01/2013

Hwb o £1m gan yr UE ar gyfer prosiect ynni adnewyddadwy arloesol

The Crab Nebula Tarddiadau ffrwydrol i lwch cosmig

17/12/2012

Confirmation by sharp-eyed telescope

Dathlu Dylunio Cymru Dathlu Dylunio Cymru

06/12/2012

Canolfan Ysgol Bensaernïaeth Cymru yn cael clod

York Minister Protecting historic buildings

30/11/2012

New treatment could help UK’s ancient buildings weather the storm

Watch the Open Air Gallery Watch the Open Air Gallery

01/11/2012

Watch images being projected onto the University’s Main Building

Esbonio tyllau du Esbonio tyllau du

17/09/2012

Gallai crychdonnau mewn gofod-amser o dyllau du sy’n marw helpu i ddangos sut cawson nhw eu ffurfio

Atebion ynni gwyrdd Atebion ynni gwyrdd

01/08/2012

Cwmni portffolio New Fusion, Fault Current Limited

Creu dyfodol gwell Creu dyfodol gwell

01/08/2012

Gall ymwelwyr i'r Eisteddfod gael profiad ymarferol

Dyfodol tai ym Mhrydain Dyfodol tai ym Mhrydain

31/07/2012

Un o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol ar restr fer gwobr bensaernïol fawreddog

Projecting the future Projecting the future

26/07/2012

Students project creations on to iconic University buildings

Taro Aur gan y Brifysgol Taro Aur gan y Brifysgol

24/07/2012

Dr Alun Isaac yn lansio llyfr ar Fwynglawdd Aur Dolaucothi

Professor Graham Hutchings FRS A catalyst for change

18/07/2012

Major investment as Cardiff Catalysis Institute becomes Chancellor’s Research Institute

Ysgol Haf yn taro tant â myfyrwyr Ysgol Haf yn taro tant â myfyrwyr

13/07/2012

Caerdydd yn cynnal Ysgol Haf Sefydliad Sgiliau Electronig y DU

landslide Tirlithriad yn Wganda

29/06/2012

Yn ystod taith i Wganda ar ran Vale fôr Africa gwelodd yr Athro Tim Wess, Dirprwy Is-ganghellor Ystadau, olion y tirlithriadau a ddinistriodd dri phentref ar lechweddau Mynydd Elgon.

impact Darganfod y crater ardrawiad hynaf erioed

28/06/2012

Gwyddonydd o Gaerdydd yn helpu i ddatgelu tystiolaeth o wrthdrawiad yn yr Ynys Las

mesuro Wireless communication and high-frequency semiconductor technology

26/06/2012

Cutting-edge technology recognised for its regional impact

Dathlu Cemeg Organig Dathlu Cemeg Organig

21/06/2012

Enillwyr Gwobrau Nobel ymhlith y siaradwyr mewn symposiwm i anrhydeddu Athro

Cyfweliadau’r Gymdeithas Frenhinol Cyfweliadau’r Gymdeithas Frenhinol

29/05/2012

Cymrodyr newydd y Gymdeithas Frenhinol yn esbonio’r wyddoniaeth wrth wraidd y llwyddiant