Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig

Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol

09/01/2014

Dewis yr Athro Derek Gallen i arwain corff proffesiynol ar gyfer athrawon clinigol

Cymrodoriaeth i ffurfio arweinwyr GIG y dyfodol Cymrodoriaeth i ffurfio arweinwyr GIG y dyfodol

12/11/2013

Rheolwyr clinigol dan hyfforddiant yn cael hyfforddiant yn y gwaith gan gyfarwyddwyr meddygol yn y GIG

Royal seal of approval in Queen’s honours list Royal seal of approval in Queen’s honours list

21/06/2013

Alumni, staff and honorary fellows rewarded in Queen’s birthday honours

Receiving the BEST awards BEST doctors and dentists in Wales announced

02/05/2013

Excellence for training next generation medical professionals recognised

Y Ddeoniaeth fwyaf gyfeillgar i deuluoedd Y Ddeoniaeth fwyaf gyfeillgar i deuluoedd

21/11/2011

Cydnabyddiaeth i’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig

Cochrane Building: Open for students Cochrane Building: Open for students

18/11/2011

Flagship education centre officially opened

Athro Clinigol y Flwyddyn Athro Clinigol y Flwyddyn

10/02/2011

Enwebu aelodau o’r staff am wobr bwysig

Best awards logo A ydych chi’n un o’r GOREUON?

27/07/2010

Derbyn enwebiadau ar gyfer Gwobrau BEST

Professor of medical genetics recognised for work Inspire Wales Awards

23/06/2010

Professor of medical genetics recognised for work

Professor John Bligh Addysg feddygol sy’n addas i’r 21ain ganrif

24/05/2010

Cyfarwyddwr newydd i arwain cwricwlwm meddygol israddedig y Brifysgol

Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd

02/02/2010

Mae dyluniadau offer llawfeddygol newydd sy’n ceisio gwella diogelwch ac effeithlonrwydd gweithdrefn lawfeddygol allweddol wedi sbarduno cwmni newydd yn deillio o’r Brifysgol.

Canolfan feddygol yn agor ei drysau Canolfan feddygol yn agor ei drysau

16/12/2009

Canolfan Addysg Ôl-raddedig yn agor yn Ysbyty’r Brifysgol, Llandochau

Enwi ymgynghorwyr o Gymru’r gorau yng Nghymru Enwi ymgynghorwyr o Gymru’r gorau yng Nghymru

27/11/2009

Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn anrhydeddu goreuon Cymru

Gwobr newydd gan y Brifysgol i anrhydeddu meddygon teulu ac ymgynghorwyr Cymru Gwobr newydd gan y Brifysgol i anrhydeddu meddygon teulu ac ymgynghorwyr Cymru

04/09/2009

Chwilio am yr Arolygwr a Hyfforddwr Addysgol Gorau