Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Gwyddorau cymdeithasol

Professor Jonathan Shepherd Cydnabyddiaeth frenhinol i ymchwil yng Nghaerdydd

18/11/2009

Gwobr Pen Blwydd y Frenhines i Grŵp Ymchwil Trais a’r Gymdeithas

Helpu llunio Cymru yfory Helpu llunio Cymru yfory

05/11/2009

Lansiwyd gan Sefydliad Ymchwil, Data a Dulliau Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)

Awarding academic excellence Awarding academic excellence

20/10/2009

University experts honoured by The Academy of Social Sciences

Detail of students studying Her economaidd fyd-eang

18/07/2009

Astudiaeth newydd ar sgiliau a’r economi byd-eang

Photograph of someone breaking a cigarette in half Evaluating the impact of the smoking ban

04/07/2009

Seminar to address findings and future directions for policy in Wales

The DECIPHer team: Professor Ronan Lyons, Professor Laurence Moore and Professor Rona Campbell Caerdydd yn arwain canolfan ryngddisgyblaethol

13/05/2009

Y Brifysgol yn gartref i Ganolfan Ragoriaeth £5m newydd

Wales’ first Children’s Commissioner, Peter Clarke Teyrnged i’r Comisiynydd Plant

09/03/2009

Arddangosfa o waith ymchwil y Brifysgol er cof am Peter Clarke

Students digging up the past as part of an archaeological dig Dysgu pobl ifanc yn cael hwb oddi wrth Oleufa Cymru

27/01/2009

Gwobrwywyd y rownd gyntaf o gyllid Goleufa Cymru

Dr Jonathon Gray Y cyntaf ym maes gofal iechyd ar gyfer Prifysgol Caerdydd

09/01/2009

Dr Jonathon Gray yn cael ei benodi yn Gadeirydd Gwella Gofal Iechyd

Pobl anabl yn fwy tebygol o brofi bwlio ac aflonyddu yn y gwaith Pobl anabl yn fwy tebygol o brofi bwlio ac aflonyddu yn y gwaith

28/11/2008

Mae ymchwil Ysgol y Gwyddorau’n datgelu lefelau gelyniaeth a negyddoldeb yn y gweithle i bobl anabl.

Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig Partneriaeth i ganolbwyntio mwy ar faterion Cymreig

18/11/2008

Caerdydd yn llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda’r Sefydliad Materion Cymreig

Living with nuclear power Living with nuclear power

30/09/2008

Study sheds new light on perceptions of nuclear power in Britain

Prosiect newydd aml-filiwn yn helpu ffurfio Cymru yfory Prosiect newydd aml-filiwn yn helpu ffurfio Cymru yfory

11/09/2008

Canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol mawr

Understanding Islam Deall Islam

12/07/2008

Ymchwil newydd yn archwilio addysg grefyddol o fewn teuluoedd Mwslimaidd

Tennis ball and net GALLWN fod o ddifri

13/06/2008

Prifysgol Caerdydd yn amau galw Hawk-eye i Wimbledon

Girl breaking cigarette Gostwng ysmygu ymysg pobl yn eu harddegau

09/05/2008

Astudiaeth yn dangos effeithiolrwydd strategaeth cyfoedion

Two boys fighting Anafiadau o achos trais yn syrthio 12 y cant

24/04/2008

Astudiaeth yn dangos llai o ymosodiadau ar oedolion – ond cynnydd o ran plant

Don Eliseo Lucero-Prisno Esiampl nodedig o gyflawniadau

12/04/2008

Myfyriwr rhyngwladol yn canmol bywyd a gwaith y Brifysgol

Father and son Llun ohonoch chi

11/04/2008

Prosiect sy’n bwriadu adlewyrchu bywyd bob dydd ym Mhrydain yr unfed ganrif ar hugain

Tudalen 3 o 3