Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Trais

Fight-sensing cameras to cut crime on Britain’s streets Fight-sensing cameras to cut crime on Britain’s streets

12/02/2015

Cardiff researchers develop 'smart' cameras that guide police before anyone gets hurt

Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013 Trais difrifol yng Nghymru a Lloegr yn gostwng 12% yn 2013

23/04/2014

Y nifer o bobl a gafodd eu hanafu o ganlyniad i drais difrifol yn gostwng 12% yn 2013

‘Ni adroddir am achosion o enwaedu benywod yng Nghymru yn gyffredinol’, medd ymchwilwyr ‘Ni adroddir am achosion o enwaedu benywod yng Nghymru yn gyffredinol’, medd ymchwilwyr

06/02/2014

Mae dwsinau o fenywod a merched mewn perygl o Enwaedu Benywod, yn ôl arbenigwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Research reveals ‘uncharted territory’ on violence against women in Wales Research reveals ‘uncharted territory’ on violence against women in Wales

28/11/2013

New evidence on violence against women from asylum-seeker, refugee and migrant communities in Wales

Policemen Serious violence dips

24/04/2013

Young children and adolescents affected by serious violence drops by nearly a quarter

Trais a cham-drin domestig Trais a cham-drin domestig

03/12/2012

Ysgolheigion Cymru’n helpu i lunio cynigion deddfwriaethol newydd yng Nghymru

Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais

11/07/2012

Canllaw newydd wedi’i ddatblygu gan arbenigwyr yng Nghaerdydd i helpu dioddefwyr

Trais difrifol yn parhau i ostwng Trais difrifol yn parhau i ostwng

19/04/2012

Arolwg blynyddol yr ysbytai’n dangos bod llai o anafiadau