Skip to content
Skip to navigation menu

Maer ymchwil yng Nghaerdydd yn gwthion l derfynau gwybodaeth a dealltwriaeth a chaiff ei rhoi ar waith i esgor ar fanteision lleol a byd-eang. Mae Caerdydd hefyd yn aelod o Grwp Russell o brifysgolion ymchwilddwys mwyaf blaenllaw Prydain

Cardiff's record year for research awards
Interdisciplinary Research at Cardiff University
Spotlight on Humanities
Professor Sir Martin Evans
Postgraduate and Research Opportunities
Explore Our Research

Ymchwil ryngddisgyblaethol ym mhrifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol dan arweiniad ymchwil syn arwain y byd, ac ynddi mae themu rhyngddisgyblaethol yn hwyluso rhagoriaeth ymchwil ac addysgu syn pennur agenda.

Darllenwch am yr Ymchwil Ryngddisgyblaethol a wneir ym Mhrifysgol Caerdydd

Bio-Imaging
Bio-Ddelweddu

Gan fod CUBRIC ac EMRIC yn un or cyfleusterau cyntaf yn y DU i gyfuno MRI ffwythiannol a MEG i ganiatu mapio adeiledd a swyddogaeth yr ymennydd dynol, Prifysgol Caerdydd yw un o arweinwyr y byd ym maes technoleg delweddu

LCRI
Y Sefydliad Ymchwil Cymru-Gyfan i Garbon Isel (yr LCRI)

Maer Sefydliad Ymchwil i Garbon Isel (yr LCRI) yn sefydliad rhithwir a fydd yn newid tirwedd disgyblaeth academaidd ymchwilio i ynni yng Nghymru.

CUIMRC
Canolfan Ymchwil Prifysgol Caerdydd i Weithgynhyrchu Arloesol (CUIMRC)

Nod CUIMRC yw helpu i esblygu Gweithgynhyrchu yn y DU drwy ddarparu datrysiadau cynaladwy ac ymchwil syn canolbwyntio ar feysydd cydgysylltiedig newidiadau ym myd busnes, logisteg ac uwch-dechnolegau gweithgynhyrchu.

CHRI
Sefydliad Ymchwil Caerdydd ir Dyniaethau (y CHRI)

Mae Sefydliad Ymchwil Caerdydd ir Dyniaethau (y CHRI) yn hybu ac yn cynorthwyo ymchwil arloesol a chydweithredol o fewn y Dyniaethau a chyda hwy.

CITER
Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER)

Nod CITER yw bod yn ganolfan rhagoriaeth ac iddi gydnabyddiaeth ryngwladol ym maes peirianneg a thrwsio meinwe. Maen canolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg ac ymarfer clinigol i roi sylw i ymchwil fiofeddygol gystadleuol, amserol a phwysig.