Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Darlith goffa Henry Loyn 2014:

Richard III

Cynhelir Darlith Goffa Henry Loyn 2014 The Grey Friars Project: Finding Richard III

Cynhelir Darlith Goffa Henry Loyn 2014 ar 11 Chwefror 2014 yn Ystafell 0.22 yn Adeilad Cyfraith, Heol Parc, Caerdydd, yn dechrau am 5.45 y.p.

Y darlithydd eleni bydd Dr Turi King, Darlithydd yn Geneteg yn Adran Geneteg ac Ysgol Astudiaethau Hanesyddol, Prifysgol Caerlŷr.

Un o’r digwyddiadau mwyaf annisgwyl a phryfoclyd yn hanes archeoleg ym Mhrydain yw’r ymchwiliad a’r darganfyddiad o olion y Brenin Richard III, cafodd ei ladd mewn brwydr yn erbyn Harri Tudur yn Bosworth ar 22 Awst 1485.

Dr Turi King

Mae’r dadleuon parhaol dros gorff Richard, yn enwedig am le y ddylai cael ei gladdu unwaith ac am byth, yn ein hatgoffi ni’n gryf o’r cwestiynau moesegol ac emosiynol sy’n perthyn i astudio gweddillion dynol. Ar yr un pryd, mae’r gwaith cloddio a’r dadansoddiadau a dechreuodd yn 2011 wedi dangos gwerth ymchwil archeolegol i trafodaethau hanesyddol, hyd yn oed i’n dealltwriaeth o ddigwyddiadau ar drothwy yr oes fodern. Mae pwysigrwydd y maes archeogeneteg yn gryfhau’n gyflym ac yn sylweddol, wrth i’r atyniad a dehongliad DNA hynafol droi yn realiti.

Bydd Darlith Goffa Henry Loyn eleni, felly, yn darparu i’r gynylleidfa yng Nghaerdydd gyfle i glywed ac ystyried y newyddion diweddarach, a phrofiadau y gwyddonydd oedd yn nghanolog i’r prosiect arloesol hwn. Mae pwnc y darlith hefo arwyddocâd arbennig i hanes Cymru a’r newidiadau dwfn ddilynodd Rhyfel y Rhosynnau ac sefydliad llinach y Tuduriaid.

Y mae gan Adran Archeoleg Caerdydd gysylltiad arloesol â gwaith ymchwil aDNA o ran sgerbydau Eingl-Saeson cynnar, a mae darlith gyhoeddus yn y maes yn adlewyrchu ac yn tanlinellu blodeuad a photensial y maes hwn.
I archebu lle, ewch i:

henryloynlecture2014-findingrichard.eventbrite.co.uk