Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Yn angof ni chânt fod:
Tystiolaeth Goroeswyr yr Holocost yn dod i Gymru

Mae Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd yn cynnal anerchiad cyhoeddus ar 11 Tachwedd i rannu tystiolaeth un o oroeswyr yr Holocost.

O dan gochl yr Ail Ryfel Byd, ac er lles eu ‘Trefn Newydd’, ceisiodd y Natsïaid ddinistrio holl Iddewon Ewrop.

Am y tro cyntaf mewn hanes, cafodd dulliau diwydiannol eu defnyddio i geisio difa cenedl gyfan. Cafodd chwe miliwn o bobl eu llofruddio, gan gynnwys 1,500,000 o blant. Yr enw ar y digwyddiad yma yw’r Holocost.

Aeth y Natsïaid ati i gaethiwo a llofruddio miliynau o bobl eraill hefyd. Lladdwyd nifer aruthrol o Sipsiwn, pobl ag anableddau corfforol a meddyliol, Pwyliaid, carcharorion rhyfel Sofietaidd, undebwyr llafur, gwrthwynebwyr gwleidyddol, carcharorion cydwybod, pobl gyfunrywiol ac eraill. 

Imperial War Museum

Y tu ôl i’r ffeithiau a’r ffigurau erchyll sy’n dominyddu’n dealltwriaeth o’r Holocost ceir miliynau o unigolion, bob un â’i stori bersonol a phwysig ei hun.

Un unigolyn felly yw Eva Clarke, a gafodd ei geni yng Ngwersyll Crynhoi Mauthausen, Awstria, ar 29 Ebrill 1945. Hi a’i mam yw’r unig aelodau o’r teulu a oroesodd ac mae gan y ddwy gysylltiad ingol â Chymru.

Mae gan fyfyrwyr a staff y Brifysgol ac aelodau’r cyhoedd gyfle i glywed stori Eva a chael golwg unigryw ar yr Holocost.

Mae Hannah Swindells, un o fyfyrwyr Hanes Caerdydd, sy’ gweithredu fel Llysgennad Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost yng Nghymru eleni, yn egluro mor bwysig yw’r digwyddiad:

"Mae’n eithriadol o dda gen i fod Eva Clarke yn fodlon rhannu ei thystiolaeth gyda’r gymuned yng Nghaerdydd. Dyma fraint unigryw inni i gyd. Mae’n hollbwysig cofio pob unigolyn a ddioddefodd. Nid ffeithiau yw’r dioddefwyr a’r goroeswyr, ond bodau dynol.  Gobeithio y bydd tystiolaeth Eva yn ysbrydoli’r genhedlaeth yma i ddysgu mwy am yr Holocost a sefyll yn erbyn anghyfiawnder, ac felly na fydd rhagfarn yn ennill.”

Mae croeso i bawb ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. Cofrestrwch i gael eich tocyn chi yn rhad ac am ddim drwy fynd i www.holocaust-survivor-talk-cardiff.eventbrite.co.uk

Cynhelir yr anerchiad yn Narlithfa Julian Hodge, Adeilad Julian Hodge, Prifysgol Caerdydd nos Lun 11 Tachwedd 2013. Dewch yn gynnar er mwyn i’r anerchiad ddechrau am 6.30pm.

Dolenni cysylltiedig
Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd