Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Hwyl yr Oes Haearn am ddim dros Hanner Tymor!

Gweithgareddau Hanner Tymor yn Stori Caerdydd dan ysbrydoliaeth hanes lleol

Gweithgareddau Hanner Tymor: Dydd Llun 11 Chwefror tan ddydd Gwener 15 Chwefror [11.30am-1pm]

Hefyd – Arddangosfa Prosiect Treftadaeth CAER: 7 Chwefror – 6 Mawrth, Stori Caerdydd

Dylai teuluoedd sy’n chwilio am bethau hwyliog ac addysgol i’w gwneud dros hanner tymor anelu am Stori Caerdydd a’r gweithgareddau yno sydd wedi’u llunio gan Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd.

Bob diwrnod yn ystod wythnos hanner tymor, bydd dau weithgaredd gwahanol ar gael yn Stori Caerdydd ar yr Aes – bob un wedi’i ysbrydoli gan Brosiect Treftadaeth Ailddarganfod Caerau a Threlái [CAER] sydd wrthi’n datgelu cyfrinachau cudd un o drysorau tawel Caerdydd, sef y gaer o’r Oes Haearn yng Nghaerau.

O Ysgrifennu cerdyn post yn yr Oes Haearn, Gwneud eich pot Oes Haearn eich hun; Dylunio’ch logo llwyth eich hun; Bod yn archaeolegydd – cofnodi a darlunio arteffactau go iawn; gweithdai gwyddor archaeoleg dan arweiniad Guerrilla archaeology i Indianas Ifanc– canfyddiadau yn y pwll tywod i blant dan bump oed, mae yna ddigonedd i’w wneud a ffeithiau anhygoel am yr Oes Haearn i’w canfod ar hyd y ffordd.

Dywedodd Dave Wyatt, un o gyd-gyfarwyddwyr Prosiect Treftadaeth CAER a hanesydd yn y Brifysgol: ‘Dyw hi ddim bob amser yn hawdd i rieni ddod o hyd i bethau difyr a diddorol i bob oed dros hanner tymor. Mae croeso i deuluoedd ddod i roi cynnig ar amryw o weithgareddau a dysgu mwy am y dreftadaeth gudd ar garreg y drws fel rhan o’n harddangosfa ni yn Stori Caerdydd.

'Mae arddangosfa Prosiect Treftadaeth CAER wedi’i chreu gan y tair ysgol leol sy’n rhan o’r prosiect ac mae’n esbonio’r hyn rydyn ni wedi’i wneud a bydd yn agored tan 6 Mawrth. Dewch draw i ddysgu mwy am ein hanes lleol yn yr Oes Haearn, cyfnod y Rhufeiniaid a’r Oesoedd Canol, sydd wedi’i ddatgelu gan gymuned yn cydweithio.’

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys rhaglen y TimeTeam A Capital Hill a ddangoswyd ar 13 Ionawr ac a fu’n dilyn y prosiect cymunedol yn ei gyfnod cynnar o ddarganfyddiadau a gwaith cloddio archaeolegol y llynedd.

Mae croeso i deuluoedd ymuno ag unrhyw rai o ddiwrnodau gweithgareddau’r hanner tymor neu’r cyfan, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod hanner tymor [11 – 15 Chwefror] rhwng 11.30am ac 1pm. Does ddim rhaid trefnu ymlaen llaw. Mae’r arddangosfa’n rhedeg tan 6 Mawrth yn Stori Caerdydd [oriau agor dydd Llun – dydd Sadwrn 10am – 5pm a dydd Sul 11pm – 4pm]

Rhagor o wybodaeth: http://www.cardiff.ac.uk/share/newsandevents/events/archaeology/caer-heritage-project-at-cardiff-story.html

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Prosiect Treftadaeth CAER yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd, Cymunedau yn Gyntaf a chymuned Caerau a Threlái, ac mae’n cael ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Nod y prosiect yw edrych ar hanes ac archaeoleg gyfoethog yr ardal o’r cyfnod cynhanesyddol drwodd tan y cyfnod modern, gan helpu i ailgysylltu’r gymuned â’i threftadaeth er mwyn creu gwell ymwybyddiaeth o le a datblygu cyfleoedd addysgol i ddysgwyr o bob oed a chefndir. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://caerheritageproject.com

Ynghylch Stori Caerdydd

Stori Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1BH Oriau agor: Llun – Sad [10am – 5pm] a Sul [11am – 4pm]

Ffoniwch ymlaen llaw neu anfonwch neges e-bost i gael rhagor o fanylion: 029 2078 8334/ e-bost cardiffstory@cardiff.gov.uk