Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Darnau: Ymateb Creadigol i Hanes Merthyr yn yr Oesoedd Canol Cynnar

Theatr Soar, Merthyr Tydfil
Dydd Sadwrn 16 Chwefror 2013, 11.00am

Crannog ar Llyn Llangors

Mae'n bleser mawr gan Celf ar y Blaen eich gwahodd i fynychu Darnau: Ymateb Creadigol i Hanes Merthyr yn yr Oesoedd Canol Cynnar am 11.00am yn Theatr Soar ddydd Sadwrn 16 Chwefror 2013. (Nodwch os gwelwch yn dda y gohiriwyd y dyddiad gwreiddiol oherwydd tywydd anffafriol).

Mae Darnau yn arddangosfa egnïol o grefftau, ffotograffiaeth, cerddoriaeth, barddoniaeth a pherfformiad byw a grëwyd gan grwpiau cymunedol o Ferthyr Tudful. Mae'n benllanw gwaith a gynhyrchwyd yn ystod prosiect celfyddydau a threftadaeth Hanes a Dirgelwch a ymchwiliodd hanes yr ardal yn cynnwys dinistr llys brenhinol Brenhinoedd Brycheiniog, a godwyd yn y ddegfed ganrif ar ynys wneuthuredig neu grannog yn Llyn Llangors. Daeth Hanes a Dirgelwch â'r stori goll hon yn fyw drwy gyfres o ymweliadau maes, ymweliadau i amgueddfeydd tu ôl i'r llwyfan a gweithgareddau celfyddydau creadigol.

Mae dros 400 o aelodau cymuned Merthyr wedi cymryd rhan yn y prosiect, a dderbyniodd gyllid o Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac a gefnogwyd gan Amgueddfa Cymru, Prifysgol Caerdydd, Theatr Soar a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni yn y digwyddiad fydd yn cynnwys anerchiad gan Dr Mark Redknap o Amgueddfa Cymru am 11.30am, gyda lluniaeth ysgafn i ddilyn.

RSVP erbyn dydd Mercher 13 Chwefror i info@head4arts.org.uk / 01495 357816 os gwelwch yn dda.