Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Enghreifftiau

Dyma enghreifftiau o’r math o wybodaeth rydym wedi ei chasglu o’r cyhoedd:

Hanes gyrfa filwrol Ivor Griffiths o’r Welsh Regiment
Darllen [447.3 Kb]

RSM Samuel Tucker o Gaerffili
Darllen [421.3 Kb]

Harding Rees – Gwrthwynebydd Cydwybodol
Darllen [228.6 Kb]

Griffith John Owen o Ddeiniolen, a gollodd ei fywyd pan suddwyd y Transylvania ym Mai 1917
Darllen [2.5 Mb]

Atgofion James John Macey o Gadoediad Nadolig 1914 a sut y collodd ei Military Medal
Darllen [76.4 Kb]

Profiadau Jack Hayes, o Kilmore a Maesteg, yn y Rhyfel Mawr
Darllen [229 Kb]

Ffotograffau a dynnwyd gan Edwin Cross tra’n gwasanaethu yn India yn ystod
y Rhyfel Mawr
Darllen [3.14 Kb]

Profiadau John Owen yn yr Aifft a Phalesteina
Darllen [1.3 Mb]

Emrys Gordon Jones ym myddin America
Darllen [6.4 Kb]

Hanes Cpl Richard Davies, a wasanaethodd am bedair blynedd ar Ffrynt y Gorllewin.
Darllen [361.6 Kb]

Lluniau o Abergwaun, Wdig a Thyddewi yn ystod y Rhyfel Mawr
Darllen [1.3 Mb]

Hanesion y Brodyr Lewis o Gwmbwrla
Darllen [163.7 Kb]

Pte Thomas Evans (Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol), Betws
Darllen [444.6 Kb]

Profiadau Jim ac Edith Shippen ym 1917
Darllen [815.7 Kb]

Pte Edward Morris Edwards, Y Ffiwsilwyr Cymreig, Coedwig Mametz a Hedd Wyn.
Darllen [1.8 Mb]

Adysgrif o’r rhestr o ddynion a wasanaethodd yn y rhyfel a oedd yn aelodau yng nghapel y Bedyddwyr, Caersalem Newydd, Treboeth.
Darllen [26.5 Kb]