Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

 

Cymry’r Rhyfel Mawr Ar-lein

Postcard, sent to a Welsh soldier in 1915, in which German soldiers are seen quaking in their boots, saying "For gootness sake go back! Here kom der WELSH"

Postcard, sent to a Welsh soldier
in 1915, in which German soldiers are seen quaking in their boots, saying "For gootness sake go back! Here kom der WELSH"

Roedd prosiect ‘Cymry’r Rhyfel Mawr Ar-lein’ yn weithredol o haf 2010 tan fisoedd cynnar 2011. Fe gasglwyd deunydd oddi wrth y cyhoedd a oedd yn ymwneud â Chymru yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Cyfrannwyd ystod eang o ddeunydd cyffrous a gwerthfawr gan y cyhoedd. Rhannwyd deunydd ysgrifenedig, megis llythyrau a dyddiaduron o’r cyfnod; deunydd gweledol, fel ffotograffau a brasluniau; a phob math o eitemau a gludwyd adref wedi’r rhyfel, o greiriau addurnedig a brynwyd ym Mesopotamia i arfau Almeinig a gasglwyd ar faes y gad.

Mae’r deunydd a gasglwyd wedi’i lwytho i wefan ‘Casgliad y Werin’. Isod ceir ffeil pdf (o faint sylweddol) sydd yn cynnig arolwg o deitlau a disgrifiadau’r eitemau a gasglwyd, er mwyn cynorthwyo ymchwilwyr:

Eitemau Cymry'r Rhyfel Mawr Ar-lein [1.2 Mb]

Er mwyn gweld yr eitemau ar wefan ‘Casgliad y Werin’, cliciwch ar un o’r lincs isod:

Eitemau a gyfrannwyd yn sioe deithiol Abertawe

Eitemau a gyfrannwyd yn sioe deithiol Aberystwyth

Eitemau a gyfrannwyd yn sioe deithiol Blaenafon

Eitemau a gyfrannwyd yn sioe deithiol Casnewydd

Eitemau a gyfrannwyd yn sioe deithiol Llanberis

Eitemau a gyfrannwyd yn sioe deithiol Sain Ffagan

Eitemmau a gyfrannwyd yn sioe deithiol Wrecsam

Eitemau a gyfrannwyd ar-lein, neu drwy ddull arall

I ddarllen yr erthyglau a ysgrifennwyd gan haneswyr er mwyn rhoi’r deunydd i mewn i’w gyd-destun, cliciwch yma.

I gael gweld enghreifftiau o rai o’r straeon personol a gyfrannwyd i’r prosiect, cliciwch yma.

I weld yr adnoddau a gynhyrchwyd gan y prosiect, e.e. cyngor ynglŷn â sut i ofalu am ddeunydd gwerthfawr sydd yn eich meddiant, cliciwch yma.

Welsh Voices Logo

Sefydlwyd Cymry’r Rhyfel Mawr Arlein gan Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd ac fe’i hariannir ganJISC, y gorfforaeth Brydeinig sy’n arwain y ffordd i ddangos sut i ddefnyddio technoleg gwybodaeth i gefnogi addysg ac ymchwil.