Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Ceir yma restr o'r holl ddigwyddiadau pwysig a gynhelir gan yr Ysgol. Oni nodir yn wahanol, fe'u cynhelir yn Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd (gan amlaf yn Ystafelloedd 1.69 neu 0.31). Ond sylwch hefyd fod y rhestr yn cynnwys manylion darlithoedd a seminarau gan staff yr Ysgol mewn lleoliadau eraill. Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol.

Chwefror 2015

14 Chwefror 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Anrhydedd Sengl (israddedig)

18 Chwefror 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Cydanrhydedd (israddedig)

 

Mawrth 2015

18 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Cydanrhydedd (israddedig)

25 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)

25 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Yr Athro Sioned Davies
‘The Welsh Alice’
Gwŷl Llên Plant Caerdydd
Neuadd y Ddinas, 7pm

 

Gorffennaf 2015

1 Gorffennaf 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)