Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Ceir yma restr o'r holl ddigwyddiadau pwysig a gynhelir gan yr Ysgol. Oni nodir yn wahanol, fe'u cynhelir yn Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd (gan amlaf yn Ystafelloedd 1.69 neu 0.31). Ond sylwch hefyd fod y rhestr yn cynnwys manylion darlithoedd a seminarau gan staff yr Ysgol mewn lleoliadau eraill. Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol.

Hydref 2014

25 Hydref 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Israddedig)

 

Tachwedd 2014

18 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Rhodri ap Dyfrig
'Y Gymraeg a Chyfryngau Cyfranogol'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

26 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Ôl-raddedig)

 

Rhagfyr 2014

9 Rhagfyr 2014: Yng Nghaerdydd

Sara Orwig
'Cyfnewid côd mewn llenyddiaeth: astudiaeth achos o Ffawd Cywilydd a Chelwyddau'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

 

Ionawr 2015

20 Ionawr 2014: Yng Nghaerdydd

Lisa Sheppard
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

23 Ionawr 2014: Yng Nghaerdydd

Cynhadledd Undydd i fyfyrwyr Ail Iaith (Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol)

 

Chwefror 2015

3 Chwefror 2014: Yng Nghaerdydd

Jennifer Needs
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

14 Chwefror 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Anrhydedd Sengl (israddedig)

18 Chwefror 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Cydanrhydedd (israddedig)

 

Mawrth 2015

10 Mawrth 2014: Yng Nghaerdydd

Stephen May
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

18 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Cydanrhydedd (israddedig)

25 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)

 

Mai 2015

12 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Geraint Whittaker
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

 

Gorffennaf 2015

1 Gorffennaf 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)