Skip to content
Skip to navigation menu

English

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yw Canolfan Llywodraethiant Cymru (CLlC). Rydym yn gyfrifol am waith ymchwil arloesol ar holl agweddau cyfraith, gwleidyddiaeth, llywodraeth ac economi wleidyddol Cymru, ynghyd â chyd-destunau ehangach llywodraethiant diriogaethol yn y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop. Amcan allweddol CLlC yw hylwyso a hyrwyddo trafodaeth aeddfed ynglyn â'r datblygiadau diweddaraf yn y modd y llywodraethir Cymru, a hynny nid yn unig trwy ein gwaith ymchwil, ond hefyd trwy drefnu gwahanol ddigwyddiadau a thrwy waith dysgu ôl-raddedig.

Noddir a chefnogir CLlC gan Ysgol Y Gyfraith ac Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd Prifysgol Caerdydd. Rydym hefyd yn cydweithio gydag ysgolheigion eraill ar draws y Brifysgol. Mae gennym gysylltiadau ffurfiol gyda WISERD a Sefydliad Materion Cymreig. Yn ogystal â hynny, rydym yn mwyhnau perthnasau clos a ffrwythlon ar hyd ac ar led Cymru, y Deyrnas Gyfunol, Ewrop a thu hwnt.

After the Referendum