Skip to content
Skip to navigation menu

English

Am y Ganolfan

 Book cover:Europe, Regions and European Regionalism
Pobl

Cyfarwyddwr: Yr Athro Richard Wyn Jones
Cyd-Gadeirydd: Yr Athro Alistair Cole
Cyd-Gadeirydd: Yr Athro Dan Wincott
Uwch-Gymrawd mewn Cyfraith Cymru: Emyr Lewis
Yr Athro Gwyddor Gwleidyddiaeth: Professor Roger Scully
Rheolwraig Prosiect: Rebecca Rumbul

Dysgu Uwchradd

Mae'r Ganolfan yn falch o chwarae rhan ganolog yn y broses o addysgu a hyfforddi'r 'genhedlaeth nesaf' o arbenigwyr ym maes cyfraith, gwleidyddiaeth a llywodraeth Cymru. I'r diben hwn mae staff y Ganolfan yn cyfrannu'n helaeth at ddwy raglen Meistr. Mae staff y Ganolfan hefyd yn meddu profiad helaeth iawn o arolygu traethodau ymchwil, ac yn arbennig felly traethodau doethuriaethol. Rydym yn croesawu ceisiadau neu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr.

Manylion Cyswllt

Mae croeso i chi gysylltu â CLlC yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

cllc@caerdydd.ac.uk