Skip to content
Skip to navigation menu

English

Digwyddiadau

Cynhelir ystod eang o ddigwyddiadau gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru er mwyn trafod holl agweddau llywodraethiant Cymru. Ymysg rheiny bydd Darlith Blynyddol Dydd Gŵyl Dewi, seminarau a chynadleddau.

Mae perthynas agos a ffrwythlon gyda Sefydliad Materion Cymreig wrth i ni ymchwilio "Consesnws Cynyddol" y syniadau sydd yn rhan annatod o gytundeb y glymblaidd Gorffennaf 2007 Un Cymru. Ceir manylion pellach yma.

Darlithoedd Dydd Gŵyl Dewi

2011: Yr Athro Charlie Jeffery
Wales, the Referendum and the Multi-Level State

2010: Yr Arglwydd Ustus Justice Thomas
Our Changing Governance Structures: Clarity and Confidence

2009: Dr Richard Wyn Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru
In the Shadow of '79: the Lasting Impact of the 1970s' Devolution Debacle

2008: Y Gwir Anrhydeddus Paul Murphy AS, Ysgrifenydd Gwladol Cymru
A Return to the Wales Office - A Personal View

2007: Yr Athro James Mitchell (Prifysgol Strathclyde)
Devolution and citizens

2005: Yr Athro Nicholas Bourne AC
Welsh Conservatism: The Chance to Shine

2004: Yr Athro Michael Keating (Athrofa Prifysgol Ewropeiaidd, Florence)
Stateless Nations in the New Europe

2003: Rhodri Morgan AC, Prif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Delivering for Wales – the Implementation of Public Policy in a Small Country

2002: Y Gwir Anrhydeddus Paul Murphy AS Ysgrifeynnyd Gwladol Cymru
The View from Whitehall and Torfaen

2001: Yr Athro Robert Hazell
The Dilemmas of Devolution: Does Wales have an answer to the English Question?

2000: Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
A new constitution for Wales?

Cynadleddau Blynyddol

2011 Europe 2020 and national reform programme

2011 Cynhadledd Undydd Arbennig: Financing Devolved Government: The Principles and Practicalities of Reform

2010: Cohabitation between the Taff and the Thames

2009: "Small countries and the global crisis: challenges and opportunities?"

2008: "Wales in Europe"

2007: “The Governance of Wales: Managing the Future
Rhan o gyfres 'Future Governance in Wales' a arianwyd yn rhanol gan HEFWC

2006: “Devolution in Wales: Taking Stock, Moving Forward

Rhan o gyfres 'Future Governance in Wales' a arianwyd yn rhanol gan HEFWC

Cewch o hyd i drawsgrifiadau o drafodion y cynadleddau a chopïau o'r cyflwyniadau PowerPoint a roddwyd, lle byddant ar gael, drwy clicio ar enw'r gynhadledd uchod.

Seminarau/Darlithoedd

09/06/2009: Seminar Brecwast: Citizens After the Nation State? The People of Wales in 2009

11/06/2009: Darlith Cyhoeddus - Welsh Conservatism and how the 2015 Assembly election was won

2008 Seminar: Strategic Problem-Solving for Safer Communities in Wales
Siaradwyr: Mr Adam Edwards ac Yr Athro Gordon Hughes

Digwyddiadau Eraill

23/11/2011: Refferendwm Mawrth 3ydd: Trafodaeth-Mwy o Bwerau i Gynulliad Cymru?

No Overall Control? The impact of a 'hung' parliament on British politics
Siaradodd Dr R Palmer am 'Government formation in the National Assembly for Wales' fel rhan o lawsiad llyfr Hansard Society.
Gweler 'No Overall Control?'