Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwil

Trefnir gweithgareddau ymchwil CLlC oddi mewn i bedair prif ffrwd: Polisi Cyhoeddus, Economi Wleidyddol, Gwleidyddiaeth a Llywodraeth, a Chyfraith Cymru (gan gynnwys Deddfwriaeth Cymru Ar-lein).

Polisi Cyhoeddus

Arweiniodd dyfodiad llywodraeth ddatganolig at ddatblygu agenda polisi cyhoeddus neilltuol ar gyfer Cymru a gaiff ei olrhain a'i werthuso trwy waith CLlC.
Arweinir y ffrwd hon gan Dr Paul Chaney.

Economi Wleidyddol

Mae'r modd yr ariennir llywodraeth diriogaethol is-wladwriaethol yn gwestiwn holl-bwysig - ac yn bwnc llosg - nid yn unig yn y Deyrnas Gyfunol ond drwy weddill y byd. Trwy ein gweithgareddau yn y maes gobeithia CLlC gyfrannu at hyrwyddo a goleuo trafodaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Arweinir y ffrwd hon gan Dr Gillian Bristow

Gwleidyddiaeth a Llywodraeth

Mae datganoli wedi creu strwythyr lywodraethol a gwleidyddol newydd yng Nghymru, gan greu sefydliadau gwleidyddol gwahanol a chyfundrefn bleidiol neilltuol. Trwy ein gwaith mae CLlC yn olrhain ac yn asesu effaith datblygiadau cyfansoddiadol, sefydliadol a phleidiol yng Nghymru, gan geisio deall y cyfan oddi mewn i fframwaith gymharol ehangach.
Cyd-arweinwyr y ffrwd hon yw'r Athro Alistair Cole.

Cyfraith Cymru

Yn sgil datganoli mae Cymru'n prysur ddatblygu'n wlad ag iddi ei chyfraith gyhoeddus neilltuol yn ogystal â'i rhwydweithiau a'i sefydliadau cyfreithiol datganoledig ei hun. Ers blynyddoedd maith bu gwefan Deddfwriaeth Cymru Ar-lein yn adnodd amhrisiadwy wrth hysybsu cymdeithas sifig Gymreig ynglyn â'r datblygiadau deddfwriaethol a gafwyd yn sgil datganoli. Mae'n parhau'n un o gonglfeini gweithgareddau CLlC.
Arweinir y ffrwd hon gan Yr Athro Dan Wincott. Marie Navarro yw Uwch Ymchwilydd a Golygydd Deddfwriaeth Cymru Ar-lein.